ShelteR Vermogensbeheer

Onze gebalanceerde oplossing behaalde per 28/06/2019 een rendement van 28% over de afgelopen 5 jaar!

De bovenstaande informatie is geen bevestiging van een transactie en omvat geen beleggingsadvies. De periode voor de berekening van het resultaat loopt van 30/06/2014 tot 28/06/2019. Het resultaat vertoont een cumulatief rendement van de passieve ShelteR Planner oplossing. De weging van de fondsen in de portefeuille werd elke maand geherbalanceerd in lijn met de vooropgestelde waarden. Dit resultaat is puur ter illustratie en mag in geen geval gezien worden als daadwerkelijk rendement dat met één van de portefeuilles werd gerealiseerd. Het resultaat verwijst naar historische en/of gesimuleerde resultaten en zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige rendementen. Het resultaat werd berekend na aftrek van een beheersvergoeding van 0.50% en is vóór belastingen. De toegang tot de aangeboden producten en diensten kan voor bepaalde personen en/of landen beperkt zijn. Fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger.

UCITS en andere fondsen voor klanten

We hebben verschilende UCITS en non-UCITS fondsen opgezet voor klanten.

Onze opinie

Geïnteresseerd om onze meest recente markt en macro-economische analyses te lezen?

Vermogensbeheer

Als belegger zoekt u naar een beleggingsportefeuille op maat, afgestemd op uw beleggingsdoelstellingen. ShelteR biedt discretionaire beheersoplossingen aan die passen bij uw persoonlijke investeringscriteria.

UCITS en andere fondsen

Wij zetten fondsen op namens klanten, waar we activa voor u beheren. Dergelijke oplossingen trachten beleggers meerwaarden te bieden en kunnen UCITS-conform worden opgesteld om een maximale bescherming te bieden.

Platform oplossingen

U bent een beheerder of een financieel adviseur en u wenst uw eigen fonds of strategie te lanceren? ShelteR biedt de mogelijkheid om uw eigen compartiment en/of paraplufonds op te richten via haar beheermaatschappij.

Markten kunnen verrassend zijn. Daarom is het belangrijk om u op de hoogte te houden van uw beleggingen en de algemene marktomgeving.

ShelteR wil haar klanten op regelmatige basis informeren. Ons ervaren beleggingsteam stelt een drie maandelijkse nieuwsbrief op met daarin onze macro-economische visie op verschillende markten.