ShelteR Vermogensbeheer

Een onafhankelijke partner met uitstekende service en diepgaande kennis.

UCITS en andere fondsen voor klanten

We hebben verschilende UCITS en non-UCITS fondsen opgezet voor klanten.

Onze opinie

Geïnteresseerd om onze meest recente markt en macro-economische analyses te lezen?

Vermogensbeheer

Als belegger zoekt u naar een beleggingsportefeuille op maat, afgestemd op uw beleggingsdoelstellingen. ShelteR biedt discretionaire beheersoplossingen aan die passen bij uw persoonlijke investeringscriteria.

UCITS en andere fondsen

Wij zetten fondsen op namens klanten, waar we activa voor u beheren. Dergelijke oplossingen trachten beleggers meerwaarden te bieden en kunnen UCITS-conform worden opgesteld om een maximale bescherming te bieden.

Platform oplossingen

U bent een beheerder of een financieel adviseur en u wenst uw eigen fonds of strategie te lanceren? ShelteR biedt de mogelijkheid om uw eigen compartiment en/of paraplufonds op te richten via haar beheermaatschappij.

Markten kunnen verrassend zijn. Daarom is het belangrijk om u op de hoogte te houden van uw beleggingen en de algemene marktomgeving.

ShelteR wil haar klanten op regelmatige basis informeren. Ons ervaren beleggingsteam stelt een drie maandelijkse nieuwsbrief op met daarin onze macro-economische visie op verschillende markten.