Our Opinion

Macro-economische visie

Juli 2022

We blikken vandaag terug op een historisch slechte eerste jaarhelft: zowel voor de aandelen- als voor de obligatiemarkt was het een van de allerslechtste halfjaren van de voorbije decennia. Voor vermogensbeheerders vormde “There is no place to hide” zowat de rode draad de voorbije maanden. Ook in de voorbije maand juni was er een algemene verkoopsgolf op de beurzen.

Macro-economische visie

April 2022

Nu de oorlog in Oekraïne blijft aanslepen, zal ook de economische impact ook groter te worden. De Europese sancties worden steeds strenger en de druk op de energieprijzen en op de globale toeleveringsketens doet ook de inflatie verder oplopen. De centrale banken sturen nu aan op zeer stevige ingrepen, ondanks de groeirisico’s. Van de Fed wordt verwacht dat ze dit jaar de beleidsrente nog met 2.5% zal verhogen. De ECB volgt wellicht in december met een eerste renteverhoging.

Macro-economische visie

Maart 2022

We leven sinds 24 februari in een andere wereld. De Russissche inval in Oekraïne leidt niet enkel tot een humanitaire catastrofe, het wordt ook een belangrijk geopolitiek keerpunt in de recente wereldgeschiedenis. Bovendien lijdt het geen twijfel dat de oorlog ook een impact zal hebben op de economische groei, zeker in Europa.

Macro-economische visie

Februari 2022

Na een periode van haast constante groei kregen de beurzen de afgelopen weken met een stevige terugval af te rekenen. Het is de volgende maanden vooral uitklijken naar de evolutie van de inflatie en de impact die dit zal hebben op de korte en lange termijn rente. De verwachting is nog altijd dat de inflatie een aantal structurele componenten heeft maar toch stilaan zal afzwakken als de COVID heropening effecten verdwenen zijn. Tegelijk blijft de economie op volle toeren draaien.

Macro-economische visie

Januari 2022

Blikken we nog even terug op het afgelopen jaar, dan is er één duidelijke conclusie: 2021 zal de geschiedenis ingaan als een beursjaar waarin de indexen het zeer goed deden terwijl er onderliggend heel veel trendwijzigingen waren doorheen het jaar. Voor 2022 verwachten we dat de stijgende inflatie vooral in de VS tot rentestijgingen zal leiden. In Europa zal de ECB wellicht ook dit jaar de kat uit de boom blijven kijken.

Nieuwsbrieven 2021

Macro-economische visie

December 2021

De volatiliteit op de markten nam de voorbije weken opvallend toe, Globale aandelenindexen verloren zo’n 5% tot 6%. We zien daarvoor twee hoofdschuldigen. Enerzijds voedt de nieuwe Omicron-variant de angst voor een nieuwe wereldwijde opflakkering van de pandemie, anderzijds scheert de inflatie zowel in de VS als in Europa momenteel ongezien hoge toppen. Het risico is niet denkbeeldig dat centrale banken hierdoor geneigd zullen zijn hun monetair beleid te verstrengen.

Macro-economische visie

November 2021

Keken we vorige maand veiligheidshalve nog even de kat uit de boom, dan kunnen we het nu wel definitief bevestigen: de Amerikaanse bedrijven, maar ook de Europese, zetten in het derde kwartaal heel sterke prestaties neer. Die forse groei is des te opvallender omdat de macro-economische cijfers het wereldwijd net iets minder goed deden dan verwacht.

Macro-economische visie

Oktober 2021

U kon er de voorbije weken niet omheen: de fors stijgende energieprijzen zorgden zowat overal in de wereld voor onrust, en wakkeren nu ook de vrees voor een forse én blijvende opstoot van de inflatie aan. Op korte termijn is die vrees natuurlijk terecht, op middellange termijn blijft het koffiedik kijken of die stijgende inflatie effectief structureel zal blijken. Intussen is de langetermijnrente – zeker in de VS – terug aan het pad opwaarts begonnen.

Macro-economische visie

September 2021

Globale aandelenmarkten blijven sterk presteren, maar achter die algemene positieve trend gaan een aantal grote verschillen tussen onderliggende sectoren en factoren schuil. Na de rally van de voorbije 15 maanden, zien we vandaag steeds meer financiële berichten opduiken dat een serieuze correctie nakend zou zijn. Onvoorziene elementen kunnen natuurlijk opduiken en winstnemingen zijn altijd mogelijk, maar wij verwachten ons op basis van de info van vandaag alvast niet aan een volgende crash.

Macro-economische visie

Juli 2021

Nu we – zeker in Europa – tegen een stevig tempo verder blijven vaccineren, blikken we ook de economische toekomst nog altijd met het nodige vertrouwen tegemoet. Zowel in Europa als in de VS blijven de aandelenmarkten uitstekend presteren en het ziet er intussen ook almaar meer naar uit dat we – na een tijdelijke korte opstoot – de eerstkomende jaren geen structurele fors aanzwellende inflatie zullen krijgen. Ons advies blijft dan ook onverminderd positief naar de aandelenmarkt toe.

Macro-economische visie

Juni 2021

De vaccinatiecampagnes draaien nu ook in Europa op volle toeren, en de fiscale en monetaire stimuli blijven onverminderd aanhouden. De stevige economische heropleving waar we van dromen, lijkt er nu ook effectief te gaan komen. Intussen is er – voor het eerst in jaren – ook opnieuw sprake van een inflatie die naam waardig. We verwachten evenwel dat dit eerder een tijdelijk fenomeen zal zijn.

Macro-economische visie

Mei 2021

Nu een groot gedeelte van de Amerikaanse bevolking al een eerste maal gevaccineerd werd en de vaccinatiecampagne ook in Europa stilaan op kruissnelheid komt, groeit wereldwijd ook de hoop op een stevige en versnelde economische heropleving. De opvallend hoge bedrijfswinsten in de VS en (in mindere mate) ook in Europa, blijven de aandelenmarkten wereldwijd hoger stuwen.

Macro-economische visie

Maart 2021

De voorbije weken waren de markten in de ban van de plotse rentestijging en een opzienbarende sectorrotatie. De Amerikaanse 10-jarige rente ging boven de 1,6% postvatten terwijl de Amerikaanse technologiewaarden werden verlaten en cyclische aandelen werden opgepikt. Betere groeivooruitzichten en een toenemende inflatievrees liggen aan de basis van deze trendommekeer.

Macro-economische visie

Februari 2021

De maand januari kende toch enkele koersschommelingen maar onderliggend veranderde maand op maand nauwelijks iets. Nieuwe records werden gevestigd en tegelijk lijkt de vrees voor inflatie toch stilaan toe te nemen.

Macro-economische visie

Januari 2021

Financiële markten blijven het goed doen omdat investeerders rekenen op een normalisering van de economie eenmaal de grootschalige vaccincampagnes op kruissnelheid komen. Daarenboven wordt voor een lange periode op een lage rente gerekend, waardoor veel beleggers verder in richting risicovollere investeringen in aandelen en krediet worden gedreven.

Nieuwsbrieven 2020

Macro-economische visie

December 2020

De markten reageerden euforisch op de aankondiging van doeltreffende vaccins en wereldwijd gingen de beurzen door het dak met als uitschieter nieuwe records op verschillende Amerikaanse indices. Daarenboven vielen de Amerikaanse presidentsverkiezingen definitief in hun plooi.

Macro-economische visie

November 2020

Sinds vorige week ebben steeds meer onzekerheden op de beurs weg. De VIX-index, die vaak als de angstindicator wordt bestempeld, is zelfs sinds eind oktober van een niveau van 40 tot vooraan in de 20 teruggevallen. Verschillende beursindices zoals de Amerikaanse S&P 500, zetten nieuwe records neer. Ook voor de Europese beurzen zat er de voorbije weken een flinke winst in, maar van nieuwe records is er vooralsnog geen sprake.

Macro-economische visie

Oktober 2020

In september nam de nervositeit op de markten toe met verhoogde koersbeweeglijkheid tot gevolg. Vooral de technologiewaarden maar ook financiële aandelen en de energiesector stonden (wederom) in de uitverkoop.

Macro-economische visie

September 2020

In augustus zagen we markten verder stijgen, met name in de VS en zette zelfs de S&P500-index een nieuw record neer. Begin september kantelde de markt echter en vooral technologiewaarden, die in augustus nauwelijks bij te
houden waren, toonden een correctie.

Macro-economische visie

Augustus 2020

De voorbije maand was het rustig op de financiële markten. De beurzen blijven het goed doen terwijl de ontspanning op de obligatiemarkten aanhoudt. De hoop op extra steunmaatregelen legt een bodem onder de markt terwijl de economie zich vooral in Europa herpakt.

Macro-economische visie

Juli 2020

De beurzen kijken nog steeds omhoog. De massale stimulans van overheden en centrale banken blijft voor steun zorgen terwijl de economie uit een diep dal kruipt en de hoop op een coronavaccin toeneemt. De terugkeer van enkele COVID-19 broeihaarden zorgt weliswaar voor onzekerheid en verhoogde koersbeweeglijkheid maar lijkt het marktoptimisme niet te kunnen fnuiken.

Macro-economische visie

Juni 2020

De beurzen zetten hun opmars met een sneltreinvaart voort. De Nasdaq-index bereikte zelfs al een nieuw absoluut record. De massale stimulans van overheden en centrale banken in combinatie met een optimisme dat de economie sneller uit het dal kan kruipen dan verwacht nu Covid-19 aan kracht inboet, blijft kopers op de been brengen. Er kunnen echter verschillende kanttekeningen worden gemaakt.

Macro-economische visie

Mei 2020

De beurzen hebben sinds de dieptepunten van maart een sterke herstelbeweging ingezet vooral dankzij de massale interventie van centrale banken. De vraag of de aandelenmarkten niet te sterk op de feiten vooruit zijn gelopen, mag stilaan worden gesteld zeker gezien de talloze uitdagingen. Kortom, voorzichtigheid blijft geboden.

Macro-economische visie

April 2020

De markten zijn voorlopig in een rustiger vaarwater terechtgekomen. De opmars van het coronavirus lijkt te vertragen waardoor de week met stevige winsten is ingezet. Loopt men echter niet te hard van stapel? De situatie blijft op verschillende vlakken hoogst onzeker terwijl de economische impact, met als bewijs de enorme toename van de Amerikaanse werkloosheid, stilaan zichtbaar wordt.

Macro-economische visie

Maart 2020

De voorbije handelsdagen slaagden de markten erin zich te herpakken. Het enorme stimuluspakket van de Amerikaanse overheid heeft de markten kunnen stabiliseren ondanks de verdere uitbreiding van het coronavirus. De vraag is of dit voldoende zal zijn als schild voor het talloze slechte economische- en gezondheidsnieuws dat nog op ons afkomt.

Macro-economische visie

Januari 2020

Bij de start van het nieuwe jaar lijken beleggers maar één goed voornemen te hebben en dat is de recordjacht op de beurzen verder te zetten. Zelfs hoogoplopende geopolitieke spanningen slagen er niet in om de opmars een halt toe te roepen. Het optimisme is groot en daar zijn verschillende redenen voor.

Nieuwsbrieven 2019

Macro-economische visie

November 2019

De markten zijn sinds vorige maand duidelijk optimistischer gestemd nu een handelsakkoord tussen de VS en China terug in de maak lijkt, de Brexit-perikelen heel even van het toneel zijn verdwenen en de economische vooruitzichten lichtjes verbeterden. Op Wall Street is een recordjacht gaande en in Europa tikten de meeste indices de hoogste niveaus van de afgelopen jaren aan. De langetermijnrente steeg daarenboven opnieuw in de VS en zelfs in Europa.

Macro-economische visie

Oktober 2019

De voorbije weken lieten de markten twee gezichten zien. Eerst leek er niets in de weg te kunnen staan van een verdere opmars, vooral omdat de markt zijn hoop had gesteld in snelle oplossing voor het handelsconflict tussen de VS en China. Recessievrees gooide uiteindelijk roet in het eten waardoor op enkele sessies tijd de meeste winsten werden geveegd.

Macro-economische visie

Q4 2019

Wie dacht dat de financiële markten het rustig aan zouden doen tijdens de zomermaanden, was eraan voor de moeite. Zowel op de aandelen- als op de obligatiemarkten vielen enorme koersbewegingen te noteren. En doordat zoveel is gebeurd, komen we iets vroeger dan normaal met onze kwartaalupdate.

Macro-economische visie

Q3 2019

In Q2 lieten de markten zich meedrijven op het wijzigende beleid van de centrale banken, de tweets van Amerikaans president Trump, het wel en wee van het Chinees-Amerikaanse handelsgeschil en de over het algemeen zwakkere macrocijfers. Uiteindelijk kregen het vooruitzicht op 2 tot 3 Amerikaanse renteverlagingen en hernieuwde onderhandelingen tussen China en de VS de bovenhand en zetten de Amerikaanse beurzen nieuwe records neer. De marktcorrectie van eind 2018 is hiermee volledig vergeten.

Macro-economische visie

Q2 2019

Het eerste kwartaal van 2019 was één van de beste kwartalen op de aandelenmarkten van het afgelopen decennium. Gezien de enorme twijfel die eind 2018 bij beleggers leefde, hadden weinigen op een dergelijke heropleving durven hopen. De ommezwaai bij de Federal Reserve, de overtuiging dat het op handelsvlak tussen China en de VS goed komt en het bewijs dat de Chinese overheid zowel fiscaal als monetair wil ingrijpen indien nodig, hebben het sentiment op de markten kunnen keren. Toch valt het niet te ontkennen dat de meeste economische indicatoren in Q1 toch duidelijk in de richting van een globale groeivertraging wezen, en dan voornamelijk in Europa. Deze drukten over de hele lijn de rentevoeten lager en in de VS was er zelfs sprake van een inverse rentecurve, wat tijdelijk voor (onterechte) recessievrees zorgde. Het wordt nu uitkijken naar het resultatenseizoen dat midden april op gang zal komen.

Macro-economische visie

Q1 2019

Voor veel beleggers is 2018 een jaar om snel te vergeten. Zowat alle activaklassen gingen erop achteruit met uitzondering van de weinig aantrekkelijke overheidsobligaties terwijl volatiliteit na jaren van afwezigheid opnieuw haar opwachting maakte. Vooral in de traditioneel vrij rustige maand december waren de koersbewegingen (en verliezen) heel prominent.

Nieuwsbrieven 2018

Macro-economische visie

Q4 2018

Op de financiële markten is de relatieve rust van de zomermaanden definitief verdwenen. De Italiaanse politieke crisis laait weer op terwijl de stijging van de langetermijnrente in de VS de gemoederen verhit. Bij de start van het vierde kwartaal verloren de belangrijkste indices enkele procenten. Is de toon gezet voor de rest van het jaar of is het slechts de zoveelste tijdelijke dip? We houden alvast verschillende elementen goed in het oog om eventueel de komende weken en maanden onze strategie bij te schaven.

Macro-economische visie

Q3 2018

Tijdens de zomermaanden is het traditioneel rustiger op de financiële markten. Maar gezien de talloze uitdagingen is dat helemaal niet zo zeker dat deze trend verder zal worden gezet de komende maanden. Vooral de handelsoorlog deed bij veel marktwaarnemers het angstzweet uitbreken eind juni. De EU en de Verenigde Staten hebben ondertussen een akkoord gesloten dat de spanningen tussen Brussel en Washington, op het vlak van handel, moeten verlichten. Tussen De VS en China zou de handelsoorlog nog verder kunnen escaleren.

Macro-economische visie

Q2 2018

Het nieuwe jaar is met het nodige vuurwerk ingezet, zoveel is duidelijk. De markten werden opgeschrikt door zware koersdalingen, een stijging van de langetermijnrente en een plotse toename van de volatiliteit. Beleggers werden voor het eerst sinds lang weer met onzekerheid geconfronteerd. Maar de voorbije weken klaarde de hemel op de markten weer wat op, wat niet kan gezegd worden van de geopolitieke situatie of de dreigende handelsoorlog. Beleggers verleggen evenwel volop hun aandacht naar het resultatenseizoen en de eerste cijfers stemden alvast tot optimisme.

Macro-economische visie

Q1 2018

Wat mogen we van 2018 verwachten? Meer van dat of zit er toch een kentering aan te komen?
2018 begint alvast onder een gunstig gesternte want vele macro factoren staan volgens ons op groen voor het eerste kwartaal.
De economische expansie, die haar tiende jaar op rij ingaat, zal volgens ons waarschijnlijk in 2018 aanhouden, zo ziet het er vandaag althans naar uit.