Onze Opinie

Macro-economische visie
januari 2022

Blikken we nog even terug op het afgelopen jaar, dan is er één duidelijke conclusie: 2021 zal de geschiedenis ingaan als een beursjaar waarin de indexen het zeer goed deden terwijl er onderliggend heel veel trendwijzigingen waren doorheen het jaar. Voor 2022 verwachten we dat de stijgende inflatie vooral in de VS tot rentestijgingen zal leiden. In Europa zal de ECB wellicht ook dit jaar de kat uit de boom blijven kijken.

Wekelijkse macro-economische update
14 januari 2022

De financiële markten kregen eerder deze week een schok van een agressievere Fed, signalerend nu al een renteverhoging in maart, wanneer de vermindering van de activa-aankopen voorbij is.

De Amerikaanse 10-jaarsrente bleef stijgen tot 1,8% en de aandelenmarkten stortten in. Geldmarkten prijzen nu bijna 100% kans op vier Fed-verhogingen dit jaar. Halverwege de week werd de rust echter hersteld, nadat Fed-gouverneur Jerome Powell beweerde dat de Fed de inflatie onder controle zou kunnen krijgen en dat dit zou kunnen gebeuren zonder al te veel schade aan de economie. De Amerikaanse inflatie bereikte in december een nieuw hoogtepunt van 7,0%j/j, het hoogste niveau sinds juni 1982. Hoewel de stijging in overeenstemming was met de consensus, verraste de kerninflatie enigszins opwaarts. De gematigde marktreactie op dit cijfer zou erop wijzen dat de markt voor een groot deel al een hoge inflatie verwacht. De inflatie zal naar verwachting het hele jaar hoog blijven, en met de krapste Amerikaanse arbeidsmarkt in decennia moet de Fed optreden om de inflatie in bedwang te houden. Tijdens het weekend kelderden de aandelen opnieuw als reactie op agressieve opmerkingen van meer Fed-leden. Omicron blijft wereldwijd grote golven van infecties genereren. Maar er is hoop dat Omicron de ziekenhuizen niet zal overweldigen en het einde zou kunnen betekenen van de pandemie zoals we die kennen. Natuurlijk blijft het risico op verdere mutaties groot.

De beurzen sloten de week lager af, de MSCI World-index daalde met -0,88% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
07 januari 2022

De belangrijkste drijfveer van de markt vorige week was de FOMC-debriefing van december. De notulen gaven aan dat de Fed haar tarieven in maart al zou kunnen verhogen zodra de “tapering” (vermindering van haar activa-aankopen) eindigt, wat dan de deur opent naar in totaal vier renteverhogingen voor 2022.

De Fed liet ook doorschemeren dat “kwantitatieve verkrapping” al in de tweede helft van het jaar zou kunnen beginnen. De rendementen op Amerikaanse 10-jaars staatsobligaties braken door het niveau van 1,70% (dicht bij 1,7620%) en de aandelenmarkten werden hard geraakt, nadat ze de week met een hoedje waren begonnen. Zorgen over de ommicron-variant blijven zeer aanwezig. Studies ondersteunen de hypothese dat de ommicron “zachter” is en investeerders kopen het verhaal. Toch bestaat het risico dat er zoveel nieuwe gevallen zijn dat regeringen strengere beperkingen moeten invoeren. De grote golven zorgen ervoor dat de consumptie van goederen naar verwachting hoog zal blijven, terwijl de productiekant van de economie het moeilijk zal blijven hebben door een nog zwakker personeelsbestand, meer ziektedagen en nog steeds politiek strikt nul COVID. China heeft een gedeeltelijke afsluiting ingevoerd in Ningbo, wat gevolgen heeft voor de activiteiten in ‘s werelds grootste haven. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de knelpunten op korte termijn zullen afnemen (en zelfs kunnen verergeren), wat ook een hogere inflatiedruk betekent, terwijl alle andere dingen gelijk blijven.

De beurzen sloten de week lager af, de MSCI World-index daalde met -1,45% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
31 december 2021

De laatste handelsweek van het jaar was relatief rustig met veel markten gedeeltelijk gesloten en lage handelsvolumes.

Zelfs als het aantal besmettingen met de omicron-variant blijft toenemen, lijkt het erop dat de ernstige gevallen veel minder talrijk zijn dan verwacht, wat nieuwe beperkende maatregelen zou moeten vermijden die schadelijk zijn voor de economische groei. Op balanstijd was 2021 een jaar van bloei voor de wereldwijde aandelenmarkten, ondersteund door sterke bedrijfswinsten, genereuze stimuleringspakketten van de overheid en onvoorwaardelijke steun van centrale banken. Deze steun zou het komende jaar niettemin kunnen vervagen, aangezien er aan de kant van de VS al renteverhogingen opdoemen, waarschijnlijk later in Europa. Wat de rente betreft, steeg de 10-jaars VS in de laatste week van het jaar licht, van 1,4927% naar 1,5101% nadat ze in de loop van de week vertrouwd was geraakt met 1,55%.

De beurzen sloten het jaar af met een hogere week, de MSCI World-index steeg 0,42% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
24 december 2021

Het risicogevoel is aanzienlijk verbeterd. Markten gingen in een positieve stemming op weg naar Kerstmis nadat onderzoeken bemoedigende signalen hadden gegeven dat omicron mogelijk minder gevaarlijk is dan de delta-variant.

Een meer besmettelijke maar minder gevaarlijke variant heeft het potentieel om de pandemie sneller te beëindigen, omdat kudde-immuniteit op grotere schaal zou kunnen worden bereikt zonder de ziekenhuissystemen te overweldigen. Vanuit economisch oogpunt zou een scenario als dit impliceren dat er minder strenge beperkingen nodig zijn en dat de economische activiteit normaler wordt, wat leidt tot mogelijke versoepeling van knelpunten aan de aanbodzijde en tot normalisering van de consumptiepatronen. Nog steeds op COVID-19 hebben de Verenigde Staten het medicijn van Pfizer goedgekeurd als de eerste orale en thuisbehandeling voor mensen ouder dan 12 jaar. Het aantal nieuwe besmettingsgevallen in Europa blijft echter toenemen. In het Verenigd Koninkrijk is de mijlpaal van 100.000 nieuwe dagelijkse gevallen overschreden. Tegen deze achtergrond stegen de Europese obligatierentes wekelijks licht. In de VS won de 10-jaarsrente een tiental basisbruggen en sloot de week af net onder het niveau van 1,50%. Aandelen gingen vooruit, met technologie en onroerend goed in de hoofdrol.

De beurzen sloten de week af, de MSCI World-index steeg 1,66% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
17 december 2021

Centrale banken stonden deze week in de schijnwerpers. De Amerikaanse Federal Reserve stemde zijn voorspelling meer af op wat de markten al verwachtten, wat het einde van de aankopen door kwantitatieve versoepeling al in maart aankondigde en wees op drie renteverhogingen in 2022.

J. Powell benadrukte dat krappe arbeidsmarktomstandigheden een verkrapping rechtvaardigen, ook al zal een deel van de inflatoire druk volgend jaar afnemen. De boodschap van de ECB was meer gemengd, maar nog steeds aan de agressieve kant van de verwachtingen. Netto PEPP-aankopen zullen in maart eindigen en APP-aankopen zullen tijdelijk worden verhoogd tot € 40 miljard / maand in Q2 en € 30 miljard / maand in Q3 om het einde van PEPP te vergemakkelijken. De markt blijft de eerste 10bp-verhoging niet eerder dan december 2022 schatten. De ECB heeft haar inflatieprognose duidelijk verhoogd, hoewel de inflatie nog steeds onder haar doelstelling daalt, tot 1,8% in 2023-2024. De Bank of England zorgde voor misschien wel de meest agressieve verrassing van de week, door de rente met 15 bp te verhogen terwijl de inflatiedruk blijft stijgen en de Omicron-variant blijft groeien. Het consumentenvertrouwen in de eurozone zou door Omicron kunnen dalen van het huidige hoge niveau. De HICP van het eurogebied voor december zal naar verwachting licht dalen ten opzichte van de piek van november, zowel wat de totale inflatie als de kerninflatie betreft. In deze onzekere omgeving trokken aandelen zich terug omdat beleggers de voorkeur gaven aan obligaties. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde van 1,4837% naar 1,4021% voor de week als geheel.

De beurzen sloten de week lager af, de MSCI World-index daalde -1,24% in euro’s.

Macro-economische visie
december 2021

De volatiliteit op de markten nam de voorbije weken opvallend toe, Globale aandelenindexen verloren zo’n 5% tot 6%. We zien daarvoor twee hoofdschuldigen. Enerzijds voedt de nieuwe Omicron-variant de angst voor een nieuwe wereldwijde opflakkering van de pandemie, anderzijds scheert de inflatie zowel in de VS als in Europa momenteel ongezien hoge toppen. Het risico is niet denkbeeldig dat centrale banken hierdoor geneigd zullen zijn hun monetair beleid te verstrengen.

Wekelijkse macro-economische update
10 december 2021

De bezorgdheid over de omicron-variant is de afgelopen week afgenomen, aangezien vaccins effectief zijn gebleken tegen deze variant met de injectie van een boosterdosis.

Het nieuws gaf de afgelopen week een boost aan het risicosentiment, waarbij zowel de aandelenmarkten als de rendementen herstelden, waar 10-jaars Treasuries op weekdagen boven 1,50% stegen en Bunds op weekdagen stegen met -30 bp. Tegelijkertijd werd het verschil tussen de Italiaanse en de Duitse rente groter in afwachting van een verkrapping van het monetaire beleid in het eurogebied. De Fed-vergadering van volgende week zal waarschijnlijk Powells meer agressieve boodschap bevestigen dat de inflatie permanenter is en dat daarom het monetair beleid mogelijk sneller moet worden genormaliseerd dan eerder werd gedacht. De publicatie van de werkloosheidscijfers in de VS toonde aan dat het aantal werkloosheidsaanvragen het laagste niveau sinds 1969 bereikte, evenals een zeer krappe Amerikaanse arbeidsmarkt. Een ander positief punt is dat de beroepsbevolking met bijna 600k groeide, wat erg belangrijk is om de noodzaak van een voortijdige verkrapping door de Fed te voorkomen als de lonen snel zouden stijgen. De ECB zal moeten communiceren over de inflatievooruitzichten. We verwachten een forse opwaartse herziening van de inflatievooruitzichten op korte termijn, maar met een HICP-inflatie die in 2023 en 2024 terugvalt tot onder 2%, wat de communicatie van de ECB over een geduldige benadering van renteverhogingen ondersteunt.

De beurzen sloten de week hoger af, de MSCI World-index steeg 3,09% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
3 december 2021

De volatiliteit op de markten nam toe toen Jerome Powell van de Fed een agressieve wending nam en de nieuwe Omicron-variant nieuwe onzekerheid bracht voor zowel de groei als de inflatievooruitzichten.

De VIX-index bereikte het hoogste niveau in 10 maanden en de Duitse 10-jaarsrente daalde tot -0,35%, het laagste niveau in twee maanden. De gemeenschappelijke factor in de markten lijkt ook een vermindering van posities te zijn naarmate het einde van het jaar nadert om ze te beschermen tegen een groeiende onzekerheid. De olieprijs is sterk gedaald tot iets minder dan $ 70 per vat, vanwege zorgen over minder reizen in de winter door een nieuwe golf van covid en mogelijke beperkingen. Fed-voorzitter Jerome Powell signaleerde vorige week een snellere stap om te vertrekken en zei dat het tijd was om het overgangswoord uit de inflatie te halen en dat de Fed zou kunnen overwegen om haar terugkoopprogramma voor obligaties een paar maanden eerder te beëindigen. voor een eerdere beslissing over een tariefverhoging. De nieuwe Omicron-variant uit Zuid-Afrika heeft meer dan 30 mutaties, waardoor vaccins minder effectief zouden kunnen zijn. en vroege indicaties suggereren dat het besmettelijker is. Europa blijft het epicentrum en er komen steeds meer nieuwe infecties bij. met verhoogde pandemische onzekerheid blijven de aandelenmarkten stijgen.

De beurzen sloten de week negatief af, de MSCI World-index daalde met -1,11% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
26 november 2021

De markten weerspiegelden grotendeels het goede macro-economische nieuws van de afgelopen week, totdat de angst voor een nieuwe variant van COVID-19 uit Zuid-Afrika het risicosentiment beïnvloedde.

De USD bleef aan kracht winnen te midden van sterke cijfers uit de VS en de herbenoeming van Jerome Powell als voorzitter van de Fed. Tegelijkertijd wegen COVID-gerelateerde beperkingen op de EUR. De rendementen stegen lichtjes tijdens de week te midden van de hernieuwde versnelling van de economische activiteit en agressieve opmerkingen van leden van de Raad van Bestuur van de ECB, voordat ze in het weekend daalden, na nieuws over de nieuwe variant. De 10-jaarsrente op Amerikaanse schatkistpapier steeg op weekdagen met meer dan 1,66% en daalde vervolgens tot onder 1,50% tot precies 1,4731%. Het was een achtbaanweek voor aandelen met wereldwijde indices die over de hele linie daalden vanwege de angst voor COVID. De VIX-index staat weer op het hoogste punt sinds begin oktober. De Europese economie doet het desalniettemin beter dan verwacht, met verrassend stijgende PMI’s in de eurozone in november. Duitse Ifo-cijfers wijzen echter op een vertraging in de komende maanden, met name in de dienstensector, aangezien verdere beperkingen opdoemen, neemt het consumentenvertrouwen af in Duitsland en de eurozone, en hoge inflatie tast de koopkracht aan. COVID-gerelateerde beperkingen verspreiden zich over Europa, aangezien het aantal gevallen op veel plaatsen blijft stijgen. Dit zal zeker wegen op de diensteneconomie.

De beurzen sloten de week negatief af, de MSCI World-index daalde -2,70% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
19 november 2021

De aandelenmarkten hebben deze week een goed humeur behouden, ondersteund door aanwijzingen dat de wereldwijde consumptie goed standhoudt.

De Chinese detailhandelsverkopen verrasten maandag positief met een jaarlijkse groei van 4,9% (tegenover 3,7%). Na een reeks slechter dan verwachte cijfers, kwam het als een opluchting voor beleggers. Op dinsdag toonde de Amerikaanse (nominale) detailhandelsverkopen een stijging van 1,7% in oktober en zelfs inclusief enige prijsverhoging kwam het als een verrassing. Over het algemeen betekent de veerkracht van de goederenconsumptie geen korte termijnverlichting voor knelpunten in de wereldwijde toeleveringsketen (langere levertijden en hoge vrachttarieven), terwijl het de angst voor een vertraging van de wereldwijde groei wegneemt. De verwachtingen van een groeiende divergentie in het monetaire beleid tussen de Federal Reserve en de ECB gaven de markten deze week een boost. De rentemarkten duwden de verwachtingen van de eerste renteverhoging van de ECB van 2022 tot 2023 terug na het nieuws dat het hoogst onwaarschijnlijk was dat aan de voorwaarden voor de renteverhoging van volgend jaar zou worden voldaan. De mark gebaseerde inflatieverwachtingen op lange termijn stabiliseerden zich net onder 2% in het eurogebied en binnen een bandbreedte van 2,5-2,6% in de Verenigde Staten. Op het pandemische front woog de aankondiging van lockdown in Oostenrijk aan het einde van de week op de Europese markten.

De beurzen sloten de week nog steeds hoger af, de MSCI World-index steeg met + 1,03% in euro’s.

Macro-economische visie
november 2021

Keken we vorige maand veiligheidshalve nog even de kat uit de boom, dan kunnen we het nu wel definitief bevestigen: de Amerikaanse bedrijven, maar ook de Europese, zetten in het derde kwartaal heel sterke prestaties neer. Die forse groei is des te opvallender omdat de macro-economische cijfers het wereldwijd net iets minder goed deden dan verwacht.

Wekelijkse macro-economische update
12 november 2021

Na een golf van vergaderingen van centrale banken en het goede banenrapport in de VS vorige week, kwamen de markten eerder in de week wat tot rust.

Een sterke verrassing over de stijging van de inflatie in de Verenigde Staten in oktober (6,2%, het hoogste niveau sinds 1990) keerde echter het tij, wat het risico benadrukte dat de inflatie hardnekkiger zou kunnen zijn dan door de Federal Reserve werd verwacht, waardoor de kans groter werd dat van een snellere verkrapping van het monetaire beleid. De marktreactie was duidelijk met een sterke stijging van de wereldwijde obligatierendementen en uitverkoop van aandelen. De markten hebben nu drie renteverhogingen van 25 basispunten van de Fed in 2022 doorgevoerd, waardoor de dollar sterker is geworden. De 10-jaarsrente op Amerikaanse Treasuries steeg aanzienlijk boven 1,5% en sloot de week af op 1,5613%. Er waren ook spillovers op de Europese obligatiemarkten, met hogere rendementen en oplopende spreads tussen staatsobligaties uit de kernlanden van de EU en perifere staatsobligaties. De Amerikaanse olie zakte terug tot boven $ 85 per vat nadat de Amerikaanse regering had aangegeven dat ze zou afzien van het vrijgeven van strategische reserves op de markt.

De beurzen sloten de week nog steeds hoger af, de MSCI World-index steeg met + 0,73% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
5 november 2021

De afgelopen week hielp bij het verhelderen van het denken van centrale banken te midden van de groeiende angst voor stagflatie over de hele wereld, en de algemene boodschap was op zijn minst enigszins accommoderend.

De inflatievrees in de markt lijkt iets te zijn afgenomen, met 5-jaarsverwachtingen van minder dan 1,9% in Europa en 2,5% in de Verenigde Staten, wat het overgangskamp van de discussie over inflatie ondersteunt. De Fed kondigde de langverwachte verlaging van haar programma voor de aankoop van activa aan, met een tempo van $ 15 miljard per maand vanaf half november, wat aangeeft dat de aankopen in juni volgend jaar zullen eindigen. Powell leek over het algemeen mild, hoewel hij de toegenomen risico’s voor de inflatie erkende. De macro-economische gegevens in de VS verrasten ook positief met de loongroei in oktober en opwaartse herzieningen van de voorgaande maanden. De werkgelegenheid ligt echter nog steeds onder het pre-COVID-niveau. De Bank of England heeft deze week afgezien van het verhogen van de rente, hoewel ze nog steeds aangeeft dat renteverhogingen in een later stadium zullen komen. De Reserve Bank of Australia bleef ook verzoenend. Tegen deze achtergrond daalden de rentes, waarbij Amerikaanse staatsobligaties daalden van 1,5521% tot 1,4513% aan het einde van de week, en de aandelenmarkten bleven vooruitgaan.

De beurzen sloten de week af, de MSCI World-index steeg met + 1,99% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
29 oktober 2021

Ondanks het zwakkere groeimomentum lijken centrale banken over de hele wereld ervoor te kiezen het monetaire beleid zo snel mogelijk te verkrappen.

Zoals algemeen werd verwacht, heeft de ECB-vergadering van donderdag niet geleid tot nieuwe besluiten. We verwachten echter niet dat de ECB de rente in de nabije toekomst zal verhogen, gezien haar tijdelijke inflatieretoriek. Mocht de inflatie echter hardnekkiger blijken te zijn, dan laten de opmerkingen van donderdag zeker meer ruimte voor de ECB om agressief te worden. De aandelenmarkten hielden deze week stand ondanks de vrees voor stagflatie, ondersteund door meer tegenvallende macro-economische gegevens. De Duitse Ifo zakte naar het laagste punt in zes maanden, de Duitse inflatie daalde tot 4,6% in oktober van 4,1% in september en de groei van het Amerikaanse BBP in het derde kwartaal was ook zwakker dan verwacht. De markt gebaseerde inflatieverwachtingen stabiliseerden deze week ondanks de hoge en aanhoudende olie- en gasprijzen. De huidige energiecrisis treft opkomende markten in een moeilijke tijd en verzwakt de externe kwetsbaarheden van netto-importeurs verder. Aan de rentezijde daalden Amerikaanse Treasuries aan het einde van de week van 1,6324% tot 1,5521%.

De beurzen sloten de week hoger af, de MSCI World-index steeg met + 1,41% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
22 oktober 2021

De markten bleven in de risicomodus met stijgende aandelen en 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties die terugkeerden naar het niveau van mei van bijna 1,70%.

De vraag naar inflatiebescherming blijft sterk en de Amerikaanse break-even inflatie ligt nu dicht bij het hoogste punt ooit van 3%. De olie- en gasprijzen zijn in grote lijnen onveranderd gebleven, maar blijven nog steeds op een hoog niveau. Hoge energieprijzen hebben ook invloed op de metaalprijzen. Geraffineerde metalen bevinden zich op een zeer hoog niveau te midden van productietekorten. In de eurozone was de PMI-index teleurgesteld door de aanzienlijke vertraging in de dienstensector, waardoor de samengestelde PMI in oktober op 54,3 het laagste niveau in zes maanden bereikte, tegen 56,2 in september. Daarentegen bleef de productieactiviteit sterk, terwijl de producentenprijzen versnelden tot het hoogste niveau ooit. In China was een overeenkomst voor Evergrande om een belang van 51% in zijn vastgoedbeheer te verkopen niet succesvol en Peking zou binnenkort meer concrete maatregelen moeten nemen om de kredietmarkten in het algemeen te ondersteunen. Het risico van de pandemie is de afgelopen weken op de achtergrond geraakt, overschaduwd door het risico van inflatie. Het risico van de komst van een mogelijke 4de golf zou de Covid snel kunnen herinneren aan de goede herinneringen van investeerders. Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar, na een test van 1,7011% op weekdagen, sloten de week af op 1,6324%.

De beurzen sloten de week hoger af, de MSCI World-index steeg 0,99% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
15 oktober 2021

De energiecrisis wordt steeds erger, waardoor de inflatieverwachtingen stijgen en er een politiek verzet ontstaat.

De olieprijzen bleven stijgen tot boven $ 84 per vat, en gastekorten bleven doorsijpelen naar de oliemarkten. Hoewel de aardgasprijzen in Europa iets zijn gedaald ten opzichte van de piek van vorige week, blijven ze vier keer hoger dan het niveau van voor de crisis. Hoewel de stijging van de energieprijzen de bredere inflatie nog niet heeft aangewakkerd, blijven de markten binnen 5 tot 10 jaar een hogere inflatie in het eurogebied inprijzen, op het hoogste niveau sinds 2014. In de Verenigde Staten steeg de totale inflatie in september sneller dan verwacht, terwijl de kerninflatie (exclusief energie en voedsel) slechts bescheiden stijgingen liet optekenen. De stijgende inflatieverwachtingen deden ook de verwachting ontstaan van een verwachte verkrapping van het mondiale monetaire beleid. Uit de notulen van de vergadering van de Fed in september bleek dat er binnen het beleidscomité een brede consensus bestaat om in november of december te beginnen met afbouwen. Ondertussen vertoont de wereldeconomie tekenen van vertraging. Ondanks stijgende energieprijzen en een verzwakkend economisch momentum, heeft het wereldwijde risicosentiment relatief goed standgehouden. Amerikaanse 10-jaars Treasuries sloten de week af op 1,57% en stabiliseerden na een week van sterke winsten.

De beurzen sloten de week hoger af, de MSCI World-index steeg 1,89% in euro’s.

Macro-economische visie
oktober 2021

U kon er de voorbije weken niet omheen: de fors stijgende energieprijzen zorgden zowat overal in de wereld voor onrust, en wakkeren nu ook de vrees voor een forse én blijvende opstoot van de inflatie aan. Op korte termijn is die vrees natuurlijk terecht, op middellange termijn blijft het koffiedik kijken of die stijgende inflatie effectief structureel zal blijken. Intussen is de langetermijnrente – zeker in de VS – terug aan het pad opwaarts begonnen.

Wekelijkse macro-economische update
8 oktober 2021

Vorige week bracht nieuwe tekenen dat we afstevenen op een stagflatoire omgeving met een verzwakkende economische activiteit te midden van een meer aanhoudende inflatiedruk.

De Europese gasprijzen zijn deze week opnieuw gestegen tot zes keer het normale niveau. Ook olie steeg tot boven de $ 80 per vat. Als deze druk aanhoudt, kan de inflatie de hele winter op een hoog niveau blijven en de koopkracht van de consument verder aantasten. Ook arbeidstekorten blijven een probleem. In Azië verergert de terugkeer van duizenden migrerende arbeiders naar hun dorpen de productieknelpunten. En in het VK heeft het tekort aan vrachtwagenchauffeurs geleid tot ernstige tekorten aan veel grondstoffen, vooral benzine. Aan de activiteitskant stelden de Duitse gegevens over bestellingen en industriële productie deze week teleur. Positiever is dat de Amerikaanse ISM-index voor de verwerkende industrie in september is gestegen en nog steeds op een hoog niveau staat. Na de daling van het risicosentiment vorige week, stabiliseerden de markten deze week enigszins. Positief nieuws over het Amerikaanse schuldenplafond ondersteunde het sentiment. Amerikaanse 10-jaars Treasuries sloten de week af op 1,61%, een record sinds begin juni. Ook de Evergrande-crisis is enigszins geluwd, hoewel het onderliggende probleem niet is opgelost.

De beurzen sloten de week hoger af, de MSCI World-index steeg 0,92% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
1 oktober 2021

Het marktsentiment ging deze week in de risicomodus. De aandelenmarkten daalden, de kredietspreads werden groter en de VIX-volatiliteitsindex sprong omhoog door agressieve opmerkingen van de Federal Reserve en een vooruitzicht op hogere inflatie.

De groeiende energiecrisis in Europa heeft ook bijgedragen aan de verslechtering van het risicosentiment. Waar de markt de laatste tijd vooral gericht was op stijgende gas- en elektriciteitsprijzen, is de aandacht deze week verschoven naar de oliemarkt. Brentolie bereikte het hoogste niveau in bijna drie jaar. Ook de inflatieverwachtingen zijn gestegen. De Duitse inflatie klom tot 4,1%, de hoogste sinds 1993. Ondanks de groeiende bezorgdheid op de markt over ‘stagflatie’, hebben de presidenten van de grote centrale banken allemaal herhaald dat de huidige hoge inflatiecijfers tijdelijk zullen zijn. Dat gezegd hebbende, zijn de hoofd centrale banken van de wereld begonnen aan hun (voorzichtige) mars naar een normalisering van het post-covid-beleid, met de Fed en de Bank of England voorop. Markten gaan er steeds meer van uit dat de ECB dit voorbeeld uiteindelijk zal volgen met een eerste renteverhoging die nu gepland staat voor het tweede kwartaal van 2023. 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties overschreden de drempel van 1,5% op weekdagen, voordat ze aan het einde van de week daalden tot 1,46%.

De beurzen sloten de week lager af, de MSCI World-index daalde met -1,55% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
24 september 2021

Het marktsentiment herstelde vorige week sterk, aangezien het lot van Evergrande, de op één na grootste vastgoedontwikkelaar van China en momenteel niet in staat om zijn kolossale schulden aan te kunnen, hoogst onzeker blijft.

De centrale regering van China zou Evergrande kunnen laten vallen, maar zal waarschijnlijk proberen de effecten op de financiële sector van het land in te dammen om een bredere crisis te voorkomen. Bovendien luidt slechts $ 19 miljard van Evergrande’s totale schuld van $ 300 miljard in dollars, zodat het directe effect op de rest van de wereld van een mogelijk faillissement naar verwachting beperkt zal blijven. De Fed nam tijdens haar vergadering in september een relatief agressieve houding aan. Hoewel er nog geen beslissing is genomen, heeft J. Powell sterk gesuggereerd dat de Fed hoogstwaarschijnlijk in november zal beginnen met het terugschroeven van haar programma voor het terugkopen van activa en het proces medio 2022 zal afronden. Volgens de mediane schatting van de Fed lag de kerninflatie tot 2024 boven de 2%, maar Powell voerde aan dat de huidige inflatiedruk nog steeds grotendeels het gevolg is van voorbijgaande factoren. De Amerikaanse 10-jaarsrente blijft stijgen, van 1,3616% naar 1,4509%. Wat de gegevens van de VS betreft, zouden de particuliere consumptiegegevens, die op vrijdag zijn vrijgegeven, moeten aangeven of de Amerikaanse consumptie van goederen hoog blijft, wat de inflatie verder zou kunnen stimuleren.

De beurzen sloten de week iets hoger af, de MSCI World-index steeg 0,43% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
17 september 2021

De week was vrij rustig op de financiële markten te midden van het mogelijke faillissement van een Chinese vastgoedgigant en de weer oplevende inflatie.

“Stagflatie” is een hot topic geworden onder zowel economen als investeerders vanwege een combinatie van duidelijke signalen van een wereldwijde vertraging en wijdverbreide knelpunten / tekorten aan arbeidskrachten. Uitdagingen met de deltavariant in de winter zouden de vrachtproblemen kunnen verlengen en het arbeidsaanbod verder kunnen belemmeren, wat zou kunnen leiden tot een stijgende loondruk tot een lang ongezien niveau en tot een verdere stijging van de inflatieverwachtingen. Als een dergelijk scenario zich zou voordoen, zullen de centrale banken (vooral de Fed) ondanks zwakkere economieën waarschijnlijk hun beleid verkrappen. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg in de loop van de week opnieuw, van 1,3411% naar 1,3616%. De markten bleven ook opgeschort door de mogelijke tegenslagen van Evergrande. De op een na grootste Chinese vastgoedgroep wordt geconfronteerd met een wanbetaling op een groot deel van haar schuld. De Chinese aandelenmarkt is hard getroffen, maar tot nu toe heeft de financiële stress in China zich niet naar de ontwikkelde markten uitgebreid. Dat zou echter snel kunnen veranderen als het erger zou worden.

De beurzen sloten de week zeer licht hoger af, de MSCI World-index steeg met 0,02% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
10 september 2021

De week was vrij rustig op de financiële markten met aandelen die licht daalden, de obligatierendementen stabiel voor de week en de dollar licht steeg.

Na de mededelingen van de Fed werd reikhalzend uitgekeken naar de vergadering van de ECB en deze bleek een non-event te zijn. De ECB heeft in grote lijnen aan de consensusverwachtingen voldaan door een gematigde vermindering van de activa-aankopen te signaleren. De inflatieprognose is iets naar boven bijgesteld, maar met een kerninflatie in 2023 van 1,5% (voorheen 1,4%) is er nog een weg om op middellange termijn te stijgen naar 2%. Het besluit van de Fed om geleidelijk te bezuinigen op de aankopen van activa ligt nog steeds op de loer, maar de timing is in verdere onzekerheid gedompeld na het zwakke banenrapport van vorige week in de VS. De economische gegevens stellen steeds meer teleur, aangezien de bezorgdheid over de inflatie aanhoudt, er in veel landen tekorten aan arbeidskrachten zijn en knelpunten in de productie en havens de levering van goederen vertragen. Genoeg om de angst voor stagflatie (lage groei en hoge inflatie) nieuw leven in te blazen. De Duitse ZEW Expectations Index liet een verdere daling zien, wat erop wijst dat het economische sentiment afneemt sinds de recente hoge niveaus. In China hebben leiders geprobeerd de angst weg te nemen over het recente harde optreden in sommige gebieden.

De beurzen sloten de week iets hoger af, de MSCI World-index daalde met -0,92% in euro’s.

Macro-economische visie
september 2021

Globale aandelenmarkten blijven sterk presteren, maar achter die algemene positieve trend gaan een aantal grote verschillen tussen onderliggende sectoren en factoren schuil. Na de rally van de voorbije 15 maanden, zien we vandaag steeds meer financiële berichten opduiken dat een serieuze correctie nakend zou zijn. Onvoorziene elementen kunnen natuurlijk opduiken en winstnemingen zijn altijd mogelijk, maar wij verwachten ons op basis van de info van vandaag alvast niet aan een volgende crash.

Wekelijkse macro-economische update
3 september 2021

De mondiale macro-economische dynamiek vertraagt. De PMI’s van augustus waren zwakker dan verwacht in China en laten een krimp zien in zowel de verwerkende industrie als de dienstensector. Dit is een duidelijk teken dat de Chinese economie snel vertraagt en dat de wereldwijde productiepiek achter ons ligt.

Ondanks de verzwakkende macro-economische dynamiek bleef het marktsentiment positief. De risicobereidheid van beleggers zou de komende weken echter steeds meer op de proef kunnen worden gesteld naarmate het aantal vervelende macro-economische verrassingen zich opstapelt. Een belangrijke factor in de zelfgenoegzaamheid was de verzoenende toespraak van Fed-voorzitter J. Powell op het Jackson Hole Symposium, waar hij vermeed details te geven over de bezuinigingsplannen van de Fed, maar aankondigde dat de voorwaarden waarschijnlijk dit jaar zullen worden vervuld. Hoewel de markten grotendeels verwachten dat de Fed in 2021 een reductieplan aankondigt, is de belangrijkste vraag wanneer de reductie precies begint en vooral, hoe snel de Fed zal afnemen. In Europa concentreerden de markten zich op de aanstaande verkiezingen in Duitsland en de stijgende inflatie in het eurogebied, tot het hoogste punt in 10 jaar van 3,0% in augustus, voornamelijk als gevolg van stijgende kosten van het eurogebied. Deze overschrijding van de nieuwe symmetrische inflatiedoelstelling van de ECB van 2% zou diezelfde ECB ertoe moeten aanzetten binnenkort een vertraging van haar obligatie-aankoopprogramma aan te kondigen.

De beurzen sloten de week iets hoger af, de MSCI World-index steeg 0,21% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
27 augustus 2021

De markten vielen terug in afwachting van een aankondiging van de Fed over een mogelijke vertraging van het terugkoopprogramma van activa, voordat ze zich aan het einde van de week herstelden.

Het risico keerde deze week terug naar de markten, waarbij investeerders erg nerveus waren voor Jackson Hole. De rente op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het niveau van twee weken geleden (10-jaars Amerikaanse rente boven 1,30%). Er worden meer verhogingen verwacht, aangezien de Fed zeer waarschijnlijk tijdens haar vergadering in september een verlaging van haar programma voor kwantitatieve versoepeling zal aankondigen. Industriële metalen en olie stegen in de loop van de week, aangezien PMI’s aantoonden dat de Europese productiesector op volle toeren draaide en nog steeds dringend behoefte had aan bevoorrading. Maar sommige economieën van de eurozone, in het bijzonder Duitsland, waar de PMI-niveaus voor de tweede achtereenvolgende maand scherp zijn gedaald na het hoogste punt in tien jaar in juni, vertonen tekenen van vertraging. Voeg daarbij de zorgen die nog steeds erg aanwezig zijn op het COVID-front waar de effectiviteit van vaccins na enkele maanden aanzienlijk afneemt. We zouden grotere epidemieën kunnen zien in Europa en de Verenigde Staten tijdens de koudere herfst- en wintermaanden en een verdere trage groei. In China daalde de groei van de industriële winst in juli voor de vijfde achtereenvolgende maand doordat de economie vertraagt.

De beurzen sloten de week hoger af, de MSCI World-index steeg in euro’s met 0,84%.

Wekelijkse macro-economische update
20 augustus 2021

Groeivrees trof deze week de financiële markten met toenemende volatiliteit op de wereldwijde aandelenmarkten, lagere obligatierentes en grondstoffenprijzen en een versterking van de USD.

Voor financiële markten zijn de dynamiek van bedrijvigheid en inflatie belangrijker dan het niveau. En het momentum raakt op voor zowel de economische activiteit als de inflatie. Verslechterende Chinese cijfers en een scherpe daling van het Amerikaanse consumentenvertrouwen voor augustus wakkerden de angst aan dat de wereldwijde groei zou teleurstellen, en de verspreiding van de deltavariant zou de wereldeconomie nog meer tegenwind kunnen geven bij het naderen van herfst en winter, wanneer de temperaturen zullen dalen. Wat de inflatie betreft, zou een recente daling van de grondstoffenprijzen de totale inflatie in de Verenigde Staten en het eurogebied spoedig moeten doen dalen. Het Fed-rapport van juli toonde ook aan dat de meeste deelnemers “het gepast vonden om dit jaar het tempo van de activa-aankopen te vertragen”, wat zwaar op de financiële markten drukte. De Fed heeft haar inflatiedoelstelling bereikt en verwacht binnenkort “substantiële vooruitgang” te boeken in de richting van haar werkgelegenheidsdoelstelling. De aandelenmarkten probeerden aan het einde van de week te herstellen, vooral in de VS, waar de markten werden gedragen door technologieaandelen, zonder echter een negatieve week te kunnen voorkomen.

De beurzen sloten de week lager af, de MSCI World-index daalde met -0,44% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
13 augustus 2021

Beleggers lijken zich weer zorgen te maken over de uitbreiding van de deltavariant en de impact daarvan op de mondiale groei.

De Delta-variant verspreidt zich snel over een groot deel van Azië, met een lagere vaccinatiegraad, en in een aantal zuidelijke staten van de VS. In Japan loopt de situatie uit de hand. In China blijven, ondanks massale testen en regionale lockdowns, nieuwe infecties toenemen. In Europa nemen nieuwe gevallen af met de voortzetting van vaccinatiecampagnes. Deze week waren ook de ogen gericht op de Fed, waar verschillende leden hun mening deelden over de aanstaande aanscherping van het kwantitatieve versoepelingsprogramma. Ondanks enkele verdeeldheid lijkt het erop dat er een consensus aan het ontstaan is om later dit jaar of begin volgend jaar te gaan dalen en dat de eerste renteverhoging begin 2023 zou kunnen plaatsvinden. Deze opmerkingen wogen op het rendement op 10 jaar in de VS, dat voor het eerst sinds half juli, die de USD ondersteunde (EUR / USD rond 1,17) De inflatiedruk in de Verenigde Staten is in juli afgenomen, in overeenstemming met de markt- en Fed-consensus dat de huidige inflatiepiek van voorbijgaande aard is. De grondstofprijzen zijn onder druk komen te staan omdat de heropleving van het virus en reisbeperkingen in China worden gezien als een bedreiging voor de totale vraag. Toch herstelden de olieprijzen zich aan het einde van de week. De publicatie van zeer sterke winsten duwde de markten naar nieuwe records in de Verenigde Staten.

De beurzen sloten de week hoger af, de MSCI World-index steeg 0,64% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
6 augustus 2021

Goed macro-economisch nieuws maakt de markten optimistisch.

De Europese beurzen begonnen in augustus positief, optimistisch over de steun van de centrale bank en de aanstaande goedkeuring van het gigantische Amerikaanse infrastructuurplan. Ook de publicaties van sterke bedrijfsresultaten en het herstel van de Aziatische aandelenmarkten droegen bij aan de opmars van de indices, waardoor de angst voor regeldruk in China en de verspreiding van de Delta-variant naar de achtergrond verdween. De Amerikaanse aandelenmarkten begonnen de maand negatief, gebukt onder tegenvallende productiecijfers uit China en dalende obligatierendementen, een teken dat beleggers op zoek zijn naar obligaties en hun status als veilige haven. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde aan het begin van de week tot 1,1722%, het laagste niveau sinds februari, om daarna weer te stijgen en de week af te sluiten op 1,2969%. Een hoge Fed-functionaris zei dat een aankondiging van monetaire verkrapping op het Jackson Hole-symposium aan het eind van de maand mogelijk was. Wat te twijfelen aan de markten. Dankzij sterke werkloosheidscijfers in de VS en een sterk banenrapport in de VS konden de Amerikaanse markten niettemin nieuwe records vestigen, waarbij beleggers zich concentreerden op macro-economische gegevens en de zorgen over de impact van de deltavariant op het economisch herstel negeerden.

De beurzen sloten de week hoger af, de MSCI World-index steeg 1,80% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
30 juli 2021

De deltavariant en de maatregelen van de Chinese autoriteiten verontrusten de markten.

De Aziatische markten begonnen de week met een scherpe daling, afgestraft door de maatregelen van de autoriteiten van Peking tegen de tech-sector en de tutoring-sector, die de belangrijkste wereldaandelenmarkten in hun kielzog sleepten. De constante progressie van de deltavariant heeft ook gevolgen gehad voor de wereldaandelenmarkten, met Japan aan kop, bezorgd over een sterke stijging van de besmetting (absoluut record van nieuwe dagelijkse gevallen geregistreerd dinsdag in de hoofdstad). Ook al blijven nieuwe lockdown maatregelen in de ontwikkelde economieën onwaarschijnlijk, toch blijft de onzekerheid onder investeerders bestaan over de evolutie van de pandemie in sommige landen en de gevolgen ervan voor de economie. Goede publicaties over bedrijfswinsten hebben het desalniettemin mogelijk gemaakt om de sell-side beweging te temperen en zelfs een poging tot herstel op gang te brengen. Veel bedrijven hebben inderdaad betere resultaten aangekondigd dan verwacht. De Fed zei verbeteringen in de Amerikaanse economie te zien in de richting van haar doelstellingen van volledige werkgelegenheid en prijsstabiliteit, evenals het ongewijzigd houden van haar monetair beleid, maar verstrekte weinig informatie aan investeerders over het toekomstige traject van haar monetair beleid. De Amerikaanse 10-jaarsrente bleef de afgelopen week dalen, van 1,2763% naar 1,2223%. De aandelenmarkten keerden aan het einde van de week terug naar negatief terrein, gebukt onder verdere verliezen op de Aziatische markten.

De beurzen sloten de week lager af, de MSCI World-index daalde met -0,90% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
23 juli 2021

De deltavariant blijft een aandachtspunt voor de markten.

De deltavariant blijft zich wereldwijd verspreiden. In de Verenigde Staten zijn er nu drie keer meer nieuwe gevallen dan begin juli. Ziekenhuisopnames nemen ook toe, terwijl de terughoudendheid om te vaccineren groot blijft, vooral in sommige zwaar getroffen Republikeinse staten op dit moment. De EU heeft nu een groter deel van haar bevolking ingeënt dan de Verenigde Staten. De meest interessante dingen om op te letten in landen met hoge vaccinatiegraad zijn nu ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Met een betere bescherming voor de meest kwetsbaren zouden de nieuwe golven veel minder ernstig moeten zijn en zouden verdere beperkingen in Europa in het najaar niet nodig moeten zijn. Dit leek de markten, die aan het begin van de week fors daalden, niet gerust te stellen. Alle beurzen ter wereld sloten in het rood. De Amerikaanse aandelenmarkt leed zelfs aan de grootste daling in één sessie sinds oktober 2020. De rest van de week werd gekenmerkt door een opleving van de markten. Beleggers wendden zich af van het slechte nieuws over de hervatting van de uitbraak en concentreerden zich op de publicatie van bedrijfswinsten. De toezegging van de ECB om de monetaire steun te handhaven en de goede macro-economische indicatoren (groei van de particuliere sector in de eurozone op het hoogste punt in 21 jaar) voedden de koopbeweging op de aandelenmarkten, die uiteindelijk de hele week op de markt terechtkwamen. Wat de rente betreft, is de tienjarige Amerikaan de afgelopen week zeer licht gedaald, van 1,2903% naar 1,2763%.

De aandelenmarkten sloten vorige week hoger, waarbij de MSCI World Index 2,00% steeg in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
16 juli 2021

Bezorgdheid over de heropleving van Covid woog op de wereldwijde markten.

Wereldwijde gevallen van besmetting nemen weer toe. In de Verenigde Staten zijn het aantal nieuwe gevallen teruggekeerd naar meer dan 20.000 per dag en ook het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen. Staten met een lage vaccinatiegraad worden het hardst getroffen. In Europa nemen nu in veel landen nieuwe gevallen toe. Het VK heeft dagen gemeld met meer dan 40.000 nieuwe gevallen per dag. Ook in de Scandinavische landen neemt de besmetting toe. Dat gezegd hebbende, worden nu veel mensen (vooral kwetsbaren en ouderen) in ontwikkelde landen gevaccineerd. Amerikaanse functionarissen zeggen dat vrijwel alle ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder niet-gevaccineerde mensen zijn. Het virus steekt ook de kop op in Rusland, Zuid-Afrika, Japan en Zuid-Korea. Deze terugkeer van gezondheidsangst drukte op het moreel van investeerders die van deze week profiteerden om een deel van hun winst te nemen. Zelfs goede macro-economische cijfers over het onverwachte herstel van de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de daling van de rente op de 10-jarige Amerikaanse schatkist (tot 1,29% aan het einde van de week) konden de verkoopbeweging niet stoppen. Vooral de technologiesector is getroffen.

De aandelenmarkten sloten vorige week lager, waarbij de MSCI World-index -0,46% daalde in euro’s.

Macro-economische visie
juli 2021

Nu we – zeker in Europa – tegen een stevig tempo verder blijven vaccineren, blikken we ook de economische toekomst nog altijd met het nodige vertrouwen tegemoet. Zowel in Europa als in de VS blijven de aandelenmarkten uitstekend presteren en het ziet er intussen ook almaar meer naar uit dat we – na een tijdelijke korte opstoot – de eerstkomende jaren geen structurele fors aanzwellende inflatie zullen krijgen. Ons advies blijft dan ook onverminderd positief naar de aandelenmarkt toe.

Wekelijkse macro-economische update
9 juli 2021

De aanhoudende spreiding van de deltavariant woog vorige week op het risicosentiment.

De verspreiding van de deltavariant heeft de vrees voor een mogelijk risico op een tragere groei door verdere beperkende maatregelen sterk aangewakkerd. Niettemin blijkt uit een groeiend aantal onderzoeken dat vaccins een extreem hoge werkzaamheid hebben tegen ernstige vormen van de ziekte. Dit houdt in dat de toename van deltagevallen in de meeste geavanceerde economieën beheersbaar moet zijn vanwege de relatief goede vaccinatiedekking. De situatie blijft echter moeilijker in opkomende economieën, waar verdere beperkingen om de spreiding in te dammen de economische bedrijvigheid zouden kunnen drukken. De rente op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties daalde in de loop van de week voordat ze zich vrijdag herstelde en zich stabiliseerde rond 1,35%. Brentolie bleef stabiel op $ 75,5 per vat. In deze context van onzekerheid waren de aandelenmarkten erg nerveus, met grote dalingen voordat ze zich aan het einde van de week herstelden. Marktpartijen werden heen en weer geslingerd tussen angst voor de deltavariant, tegenvallende macrocijfers (werkloosheid in de VS) en notulen van de Fed die erop wijzen dat de centrale bank van mening is dat de economie nog niet volledig is hersteld van de gezondheidscrisis en dat accommoderende maatregelen kunnen worden voortgezet. In Europa heeft de ECB de resultaten van haar strategieherziening gecommuniceerd en het lijkt erop dat de bank geleidelijk neigt naar een meer accommoderend beleid. Het Asset Buyback Program (PEPP) wordt verlengd tot het derde kwartaal en er kunnen verdere maatregelen worden genomen zodra het PEPP afloopt.

De aandelenmarkten sloten vorige week zeer licht positief, met een stijging van 0,07% in euro’s voor de MSCI World Index.

Wekelijkse macro-economische update
2 juli 2021

Het risicosentiment was deze week over het algemeen positief, aangezien de inflatievrees blijft afnemen en de verspreiding van de Covid-19-deltavariant de bezorgdheid over verdere inperkingsmaatregelen doet toenemen.

De reflatie bleef aan momentum verliezen, technologieaandelen leidden de winsten van aandelen en de Amerikaanse dollar apprecieerde. De eerste tekenen van een piek in de wereldwijde productiecyclus beginnen zichtbaar te worden. De Chinese PMI’s voor de verwerkende industrie bleven achter bij de verwachtingen, aangezien de nieuwe exportorders daalden, wat wijst op een zwakkere buitenlandse vraag. De belangrijkste Europese aandelenindices stagneerden begin vorige week. Cyclische aandelen hebben gevreesd dat de pandemie het zomerseizoen zal bederven. De aandelenmarkten herstelden niettemin aan het einde van de week, gedreven door beter dan verwachte werkgelegenheidscijfers in de VS. De flash-inflatie in de eurozone liet in juni een daling zien van de totale HICP (1,92%; mei 1,98%), zowel door een zwakkere bijdrage van de energieprijzen als door een lagere kerninflatie (0,91%; mei 0,95%). De daling van de kern-HICP lijkt verband te houden met een daling van het aantal reispakketten in Duitsland. We verwachten nog steeds dat de inflatie in het eurogebied gematigd zal blijven. Op gezondheidsvlak lijkt de deltavariant zich steeds meer over de wereld te verspreiden en wekt de angst voor de komst van een nieuwe golf van besmettingen aan het einde van de zomer.

De aandelenmarkten sloten vorige week positief, met een stijging van 1,65% in euro’s voor de MSCI World Index.

Wekelijkse macro-economische update
25 juni 2021

Het marktsentiment is deze week volatiel gebleven met verdere dalingen van de Amerikaanse rente, ondanks de agressievere houding van de Fed vorige week.

Op het rentefront, bevestigden opmerkingen van leden van de Fed dat een debat over het terugkoopprogramma van activa in zicht is, maar ook dat veranderingen in de belangrijkste rentetarieven niet op de agenda staan. De Bank of England hield haar beleidsrente en het opkooptempo van obligaties ongewijzigd. In de eurozone komen ook de discussies over de strategische herziening van de ECB in een stroomversnelling. Uit de PMI-publicatie van juni blijkt dat het herstel van de eurozone aan het einde van het tweede kwartaal versnelde De bedrijvigheid vordert in het snelste tempo over 15 jaar, vooral dankzij een sterk herstel in de dienstensector. In de Verenigde Staten zijn de PMI’s voor de diensten weliswaar gedaald, maar wij zien dit niet direct als een reden tot zorg. Wij zijn van mening dat de Europese productieactiviteit in de tweede helft van 2021 zou moeten blijven groeien, in tegenstelling tot China en de Verenigde Staten, waar een zekere vertraging is begonnen. Op gezondheidsgebied blijft de situatie in de EU verbeteren. De meeste landen versoepelen de beperkingen verder. Er blijft bezorgdheid bestaan over de wereldwijde verspreiding van de deltavariant die een nieuwe golf heeft veroorzaakt in het VK. Toch lijken vaccins nog steeds effectief tegen deze variant.

De aandelenmarkten sloten vorige week positief, met een stijging van 1,60% in euro’s voor de MSCI World Index.

Wekelijkse macro-economische update
18 juni 2021

De Amerikaanse centrale bank bepaalde het tempo op de financiële markten.

De belangrijkste gebeurtenis deze week waren misschien wel de verklaringen van de Amerikaanse centrale bank. De Fed heeft laten zien dat ze agressiever is dan verwacht en geeft een signaal af van een eerste stap in de richting van de normalisering van haar monetair beleid (vertraging van haar programma voor de aankoop van activa). De Fed signaleert dat mogelijke renteverhogingen eind 2023 te verwachten zijn. Niettemin zal het onderwerp van de renteverhoging een aandachtspunt blijven tijdens de volgende vergaderingen van het FOMC (centrale bankcommissie die het monetaire beleid bepaalt) en het is niet onmogelijk dat deze eerder zullen plaatsvinden dan gehoopt. Genoeg om de Amerikaanse rente (stijging van de rente op staatsobligaties, vooral de 5-jaars rente) en de dollar (stijging van de dollar ten opzichte van de euro) te beïnvloeden. Wat de gezondheidscrisis betreft, zijn het nog steeds de Covid-varianten die zorgen baren en vooral hun mate van besmettelijkheid (50% meer overdraagbaar dan de alfa-stam). Desalniettemin lijken de vaccins een zeer goede werkzaamheid te vertonen tegen deze varianten. De Britse regering heeft niettemin besloten de volledige heropening van de economie met 4 weken uit te stellen. Merk ook op dat de macro-economische gegevens uit China zwakker zijn dan verwacht, wat erop wijst dat de Chinese economische groei de neiging heeft te vertragen.

De aandelenmarkten sloten vorige week licht positief, met een stijging van 0,18% in euro’s voor de MSCI World Index.

Macro-economische visie
juni 2021

De vaccinatiecampagnes draaien nu ook in Europa op volle toeren, en de fiscale en monetaire stimuli blijven onverminderd aanhouden. De stevige economische heropleving waar we van dromen, lijkt er nu ook effectief te gaan komen. Intussen is er – voor het eerst in jaren – ook opnieuw sprake van een inflatie die naam waardig. We verwachten evenwel dat dit eerder een tijdelijk fenomeen zal zijn.

Wekelijkse macro-economische update
4 juni 2021

Het aantrekken van de inflatie was vorige week opnieuw de focus van de zorgen van beleggers.

Het goede nieuws op gezondheidsgebied (versnelling van het vaccinatietempo, effectiviteit van vaccins in het licht van de verschillende Indiase varianten, enz.) kon de angst van investeerders over de heropleving van de inflatie niet temperen. De wereldwijde aandelenmarkten daalden aan het begin van de week. Groeiaandelen waren opnieuw het doelwit van de korte trend. Hoewel de inflatiedruk steeds duidelijker wordt, blijven sommige hoge Fed-functionarissen geloven dat ze van voorbijgaande aard zullen blijven en zullen afnemen naarmate de economie zich herstelt. Goede macro-economische indicatoren en een daling van de lange rente zorgden ervoor dat de aandelenmarkten aan het einde van de week herstelden. Vooral de techno-waarden waren gewild. We moeten ook rekening houden met de zeer hoge volatiliteit in cryptocurrencies na de ommekeer van Elon Musk en de aankondigingen van China om het gebruik van crypto’s te verbieden.

Ten slotte sloten de aandelenmarkten vorige week op een bijna status quo. Nadat alle verliezen aan het begin van de week praktisch gecompenseerd waren, sloot de MSCI World-index de week af met een lichte daling van 0,26% in euro.

Wekelijkse macro-economische update
28 mei 2021

De hervatting van de inflatie, al enkele weken een belangrijk thema bij beleggers, markeerde vorige week een pauze.

De prijzen van grondstoffen, aardolie en sommige metalen zijn gedaald. Ook de obligatierentes in zowel de VS als de eurozone daalden vorige week. De 10-jaars rente in de VS viel terug onder de 1,60%. Zowel in Europa als in de VS zijn de verwachtingen van een opleving van de inflatie gedaald. Ambtenaren van de Fed en de ECB blijven het inflatierisico bagatelliseren en wijzen erop dat centrale banken zullen ingrijpen bij een forse stijging van de inflatie. Genoeg om de belangrijkste beursindices te ondersteunen, die de hele week dicht bij hun pieken bleven. Goede economische statistieken over de werkgelegenheid in de VS zorgden ervoor dat de markten aan het einde van de week verder evolueerden. Op het gezondheidsfront is het nieuws nog steeds bemoedigend, de vaccins lijken effectief in het tegengaan van de varianten van Covid en het aantal mensen dat een eerste dosis heeft gekregen blijft toenemen. Het vooruitzicht van een grote heropening van de economie in juni ondersteunde ook de koopbeweging van vorige week.

Ten slotte sloten de beurzen vorige week positief af, de MSCI World-index klom 1,33% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
21 mei 2021

Het aantrekken van de inflatie was vorige week opnieuw de focus van de zorgen van beleggers.

Het goede nieuws op gezondheidsgebied (versnelling van het vaccinatietempo, effectiviteit van vaccins in het licht van de verschillende Indiase varianten, enz.) kon de angst van investeerders over de heropleving van de inflatie niet temperen. De wereldwijde aandelenmarkten daalden aan het begin van de week. Groeiaandelen waren opnieuw het doelwit van de korte trend. Hoewel de inflatiedruk steeds duidelijker wordt, blijven sommige hoge Fed-functionarissen geloven dat ze van voorbijgaande aard zullen blijven en zullen afnemen naarmate de economie zich herstelt. Goede macro-economische indicatoren en een daling van de lange rente zorgden ervoor dat de aandelenmarkten aan het einde van de week herstelden. Vooral de techno-waarden waren gewild. We moeten ook rekening houden met de zeer hoge volatiliteit in cryptocurrencies na de ommekeer van Elon Musk en de aankondigingen van China om het gebruik van crypto’s te verbieden.

Ten slotte sloten de aandelenmarkten vorige week op een bijna status quo. Nadat alle verliezen aan het begin van de week praktisch gecompenseerd waren, sloot de MSCI World-index de week af met een lichte daling van 0,26% in euro.

Wekelijkse macro-economische update
14 mei 2021

De week werd gekenmerkt door veel winstneming te midden van de vrees voor stijgende inflatie.

Naarmate het tempo van vaccinaties toeneemt en de besmettingscijfers verbeteren, heeft de vrees voor een sterke comeback van de inflatie de aandacht van investeerders getrokken. Na enkele weken van stijgingen begonnen de wereldbeurzen de week sterk in het rood. Groeiaandelen in het algemeen en technologieaandelen in het bijzonder, die erg gevoelig zijn voor een stijging van de inflatie en een mogelijke daaropvolgende rentestijging, werden opnieuw het meest beïnvloed door de verkoopbeweging. De publicatie op woensdag van een hoger dan verwachte inflatie versterkte de neerwaartse trend op de aandelenmarkten en heropende vragen over een mogelijke eerder dan verwachte normalisatie van het ultra-accommoderende monetaire beleid van de Fed, dat de Amerikaanse economie sinds het begin van de pandemie heeft gesteund dankzij de lage basisrentetarieven en een uitgebreid programma voor de terugkoop van activa. Aan het einde van de week zorgde het goede nieuws op gezondheidsgebied, dat de hoop op een sneller dan verwacht economisch herstel wekte, ervoor dat de aandelenmarkten konden herstellen.

Desalniettemin sloten de aandelenmarkten vorige week negatief. De MSCI World-index verloor 1,25% in euro.

Macro-economische visie
mei 2021

Nu een groot gedeelte van de Amerikaanse bevolking al een eerste maal gevaccineerd werd en de vaccinatiecampagne ook in Europa stilaan op kruissnelheid komt, groeit wereldwijd ook de hoop op een stevige en versnelde economische heropleving. De opvallend hoge bedrijfswinsten in de VS en (in mindere mate) ook in Europa, blijven de aandelenmarkten wereldwijd hoger stuwen.

Wekelijkse macro-economische update
07 mei 2021

De Covid-19 situatie is zowel in Europa als in de VS verder verbetert, nu het weer warmer wordt en de meeste risicogroepen een eerste dosis van het vaccin hebben toegediend gekregen. De situatie in India blijft zorgwekkend, met een hoog aantal besmettingen.

De voorbije weken was er relatief weinig beweging op de financiële marken. Vorige week startte met een negatieve noot waarna de beurzen weer aantrokken en de week stabiel konden afsluiten. De week begon in het rood ondanks publicaties van bedrijfsresultaten die ruim boven de verwachtingen lagen en macro-economische indicatoren die nog steeds gunstig zijn voor risicovolle activa. Investeerders, zowel in Europa als in de VS, besloten winst te nemen na een week gekenmerkt door nieuwe records. Technologieaandelen hadden het even weer moeilijk, waarbij de dreiging van een opleving van de inflatie en de lange termijnrente nog steeds veel beleggers zorgen baart. Aan het einde van de week begonnen investeerders weer te kopen, ondanks een nogal teleurstellende publicatie van werkgelegenheidscijfers in de VS (zwakker dan verwachte banencreatie), waarbij ze altijd de voorkeur gaven aan publicaties met goede bedrijfswinsten.

Uiteindelijk eindigden de aandelenmarkten vorige week relatief stabiel, de MSCI World-index steeg lichtjes met +0.36% in euro.

Wekelijkse macro-economische update
30 april 2021

De afgelopen week was over het algemeen zeer rustig op de financiële markten.

De belangrijkste Europese en Amerikaanse indices begonnen de week zonder richting in afwachting van de publicatie van de bedrijfsresultaten en de beslissingen van de Fed. Technologieaandelen werden daarentegen aangedreven door beter dan verwachte resultaten van de belangrijkste spelers in de sector. Ook de Fed bleef in het middelpunt van de aandacht van beleggers staan. Hoewel er geen verandering in de beleidsrente van de Fed of een verandering in het programma voor de terugkoop van activa is aangekondigd, blijven investeerders argwanend en vrezen ze toch monetaire verstrenging op de middellange termijn. De publicatie van zeer positieve kwartaalresultaten en goede macro cijfers die een solide herstel in de VS en in Europa bevestigden, brachten de markten naar nieuwe recordhoogtes, voordat ze aan het einde van de week ietwat daalden. Het was verder een bewogen week voor olie, dat na de OPEC+ bijeenkomst en goede groeicijfers in de VS aan het begin van de week bijna 5% in prijs steeg om later ietwat terug te vallen.

De aandelenmarkten eindigden vorige week relatief vlak, de MSCI World Index bewoog nauwelijks en sloot de week af met een licht verlies van -0,1% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
23 april 2021

Na enkele weken van stijgingen lasten de financiële markten vorige week een adempauze in.

In Europa en in de VS namen beleggers aan het begin van de week winst na recente recordhoogtes, in afwachting van de monetair beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank. Ook de algemene verwachting dat het langer zal duren dan verwacht om van de COVID gezondheidscrisis verlost te geraken, stimuleerde de verkoopdruk. Zelfs goede bedrijfsresultaten werden even genegeerd. Deze resultaten zijn tot dusver goed maar minder verrassend dan in het 4e kwartaal en het positieve nieuws zat al grotendeels verrekend in de koersen. Tijdens het weekend stond Europa in het teken van de ECB vergadering. Er werd evenwel geen officiële aankondiging gemaakt dus markten bleven rustig. Christine Lagarde herinnerde er aan dat de ECB een herstel verwacht in het tweede kwartaal in de eurozone, dat de inflatie verwacht wordt om te stijgen en dat het voorbarig is om nu al van monetaire verstrenging te spreken. In de VS dowde de vrees dat de regering-Biden de belasting op financiële winsten zou verdubbelen de markten in het rood. Vrijdag kwam er een herstel na macro-economische cijfers die een versnelling van de activiteit in de VS onderbouwden. Voorafgaand aan de publicatie van kwartaalresultaten, was er ook veel vraag naar technologieaandelen.

Aandelenmarkten eindigden de voorbije week in het rood. De MSCI Wereld Index daalde met -1,04% in Euro.

Wekelijkse macro-economische update
16 april 2021

Na de week in het rood te zijn begonnen, vestigden de markten opnieuw nieuwe records, voornamelijk in de VS.

De markten werden aan het begin van de week gekenmerkt door winstnemingen en door de verwachting van de eerste kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De publicatie van inflatiegegevens, gestegen met 0,6% ten opzichte van vorige maand, had weinig invloed op de markten. Uit een onderzoek van Bank of America Merrill Lynch blijkt dat het optimisme onder vermogensbeheerders blijft bestaan. De financiële sector is gestraft door de vrees voor wanbetaling op leningen in verband met de coronaviruscrisis. Aan het einde van de week zorgden de daling in de obligatierendementen (Amerikaanse schatkistcertificaten zakten onder de 1,6% drempel) en de beter dan verwachte detailhandelsverkopen zorgden voor een rotatie naar grote technologieaandelen en meer in het algemeen naar groeiaandelen. Het stijgende consumentenvertrouwen in de VS voedde de kooptrend en zorgde ervoor dat de belangrijkste aandelenindexen een positieve aandelenweek konden afsluiten.

De aandelenmarkten waren vorige week positief. De MSCI World-index stijgt met + 0,8% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
09 april 2021

Aandelenmarkten tekenden vorige week opnieuw voor winst. De Eurostoxx 600, S&P 500 en MSCI Wereld Index bereikten allemaal nieuwe recordhoogtes.

Verschillende macro economische indicatoren ondersteunden de markten aan het begin van de week. In de VS staat de banencreatie op het hoogste punt in zeven maanden en daalt de werkloosheid sterker dan initieel verwacht. PMI indexen (samengesteld zijn op basis van enquêtes bij inkoopmanagers) staan ook op recordhoogtes. Daarnaast zorgde ook het IMF voor positief nieuws na een bijstelling van globale groeiprognoses voor 2021. Het IMF verwacht nu dat de wereldeconomie dit jaar met maar liefst 6% zal groeien, de hoogste prognose sinds 1980. De VIX index ten slotte, de zogenaamde “angstbarometer” van de aandelenmarkten, zakte voor het eerst sinds de COVID crisis onder een niveau van 20.

De Europese centrale bank bevestigde vorige week ook dat de pandemie de korte termijn groei in de eurozone vertraagt maar dat de risico’s op de lange termijn afnemen en dat de economie snel zou moeten aantrekken van zodra lock-down maatregelen worden opgeheven. Naar het einde van de week toe steeg de rente opnieuw in de VS hetgeen terug zorgde voor verkoopdruk op de technologiesector en groeiaandelen.

De aandelenmarkten evolueerden vorige week verder positief. De MSCI Wereld aandelenindex steeg met + 1.2% in Euro.

Wekelijkse macro-economische update
02 april 2021

De markten consolideerden hun vooruitgang tijdens een beursweek die werd ingekort door het paasweekend.

Hoewel het aantrekken van de inflatie deze week opnieuw een hot topic was, concentreerden investeerders zich vooral op het goede nieuws van vaccinatieprogramma’s die volop lopen en de aankondiging van een grootschalig plan voor investeringen in infrastructuur door de Biden administratie. Positief nieuws voor de Amerikaanse economie is altijd ook goed nieuws voor de wereldeconomie.

De stijging van de Amerikaanse obligatierente aan het begin van de week was even nadelig voor technologiebedrijven maar deze trend keerde zicht naar het einde van de week toe. Het wereldwijde tekort aan microchips blijft verschillende industriële waarden hoger stuwen.

Verschillende macro-economische indicatoren ondersteunden ook de opmars van de markten vorige week. De Amerikaanse ISM-index voor de industrie eindigde op het hoogste niveau in 37 jaar, de vertrouwensindex in de Eurozone zit terug op het niveau van voor de crisis en ook het consumentenvertrouwen in de VS verbeterde opnieuw in maart.

Let ook op het OPEC+ akkoord over een geleidelijke toename van de olieproductie. Dit moet voorkomen dat olie, waarvan het herstel wordt verzwakt door de derde golf van de pandemie, verder inzakt. De MSCI Wereld aandelenindex steeg vorige week met + 1.2% in Euro.

Wekelijkse macro-economische update
29 maart 2021

De markten bliezen vorige week warm en koud. De week begon met een daling als gevolg van slechtere Coronacijfers, nieuwe lock-down maatregelen in Europa en inperkingsmaatregelen en een mogelijke derde besmettingsgolf. Halverwege de week keerden de beurzen dan weer positief.

Technologieaandelen hadden terug een moeilijke week door tekenen van stijgende rentes en een heropleving van de inflatie. De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank minimaliseerde vorige week echter dit inflatierisico op de lange termijn en herhaalde zijn intentie om de rente pas te verhogen als de economie zo goed als volledig hersteld is. Janet Yellen, minister van Financiën in de VS, gaf aan dat de regering-Biden voorstander is van het verhogen van de vennootschapsbelasting. De rente op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties daalde tot onder de 1,7%.

Hoewel de pandemiecijfers zorgwekkend blijven, zijn verschillende macro-economische indicatoren bemoedigend. De publicatie op woensdag van de PMI-indices (inkoopmanagersindex) zorgde ervoor dat de markten terug vooruitgang boekten. De technologieaandelen herstelden zich ook goed in de tweede helft van de week, ondersteund door de aankondiging van de gigant Intel om zijn productie van elektronische chips te verhogen.

De aandelenmarkten sloten vorige week positief af. De MSCI Wereld Index steeg met + 1,7% in euro’s.

Wekelijkse macro-economische update
22 maart 2021

De Amerikaanse centrale bank herhaalde na haar vergadering vorige week dat ze haar accomoderende beleidskoers nog een hele tijd zal voortzetten. De korte termijn rente wordt zoals verwacht op 0% gehouden en het huidige tempo van de aankoop van activa aan maar liefst 120 miljard dollar per maand wordt ook aangehouden.

De prognoses voor de Amerikaanse economie werden sterk naar boven bijgesteld. Voor 2021 verwacht de federal reserve nu een groeitempo voor het BBP van 6.5% (aangepast van 4.2% die verwacht werd einde december). Ook inflatieverwachtingen werden naar boven bijgesteld, daar verwacht de centrale bank dit jaar op 2.4% uit te komen.

De vooruitzichten voor sterke groei en hogere inflatie leiden ertoe dat investeerders nu de eerste korte termijn renteverhogingen verwachten ergens begin 2023. De lange termijnrente liep terug verder op vorige week, de 10-jaars rente op Amerikaans staatspapier liep op tot boven de 1.7%.

Aandelenmarkten evolueerden over het algemeen positief vorige week. De MSCI Wereld index steeg met +1.8% in Euro.

Macro-economische visie
maart 2021

De voorbije weken waren de markten in de ban van de plotse rentestijging en een opzienbarende sectorrotatie. De Amerikaanse 10-jarige rente ging boven de 1,6% postvatten terwijl de Amerikaanse technologiewaarden werden verlaten en cyclische aandelen werden opgepikt. Betere groeivooruitzichten en een toenemende inflatievrees liggen aan de basis van deze trendommekeer.

Wekelijkse macro-economische update
15 maart 2021

De Europese Covid-19-situatie blijft ingewikkeld. Denemarken en Noorwegen hebben het AstraZeneca-vaccin tijdelijk buiten gebruik gesteld wegens gevallen van stolsels in het bloed bij recent gevaccineerde personen. Het vaccin van Johnson & Johnson werd deze week goedgekeurd door het EMA, maar J&J meldde ook mogelijke leveringsproblemen met leveringen in de EU. In de VS en in het VK zijn de infectiecijfers intussen terug licht beginnen dalen.

In de VS werd vorige week het fiscale stimulus pakket van 1900 miljard dollar goedgekeurd. Economen stellen hun groeiprognoses voor de Amerikaanse economie sterk naar boven bij. Zo gaf het IMF enkele dagen geleden te kennen dat dit pakket het BBP van de Amerikaanse economie waarschijnlijk met zo’n 5% tot 6% zou doen stijgen over de komende 3 jaren.

De Amerikaanse centrale bank communiceert deze week terug op woensdag. In het algemeen lijken er geen beleidswijzigingen te zullen worden aangekondigd. Investeerders verwachten dat de Fed nogmaals zal herhalen dat er geen verhogingen van de korte termijnrente aankomen tot in 2023. De lange termijnrente loopt intussen verder op met een 10 jarenrente in de Verenigde Staten die eind vorige week al was opgelopen tot 1.6%.

Wereldwijde aandelen gingen vorige week hoger. De MSCI Wereld Index ging er met +2.7% op vooruit.

Wekelijkse macro-economische update
8 maart 2021

Het COVID-19-virus blijft belangrijke problemen opleveren en het aantal gevallen neemt toe in veel Europese landen, met name in Oost-Europa. De vaccins lijken echter doeltreffend te zijn, ook tegen de verschillende mutaties. Intussen draaien vaccinatiecampagnes op volle toeren. China streeft ernaar om tegen einde juli 40% van de Chinese bevolking te vaccineren. De VS zou tegen einde mei zelfs al over voldoende voorraad beschikken om alle Amerikanen te kunnen vaccineren. Europa hinkt achterop en de regulator zal naar alle waarschijnlijkheid donderdag het vaccin van Johnson & Johnson goedkeuren.

Het vooruitzicht dat de economie naar de zomer toe terug opengaat, deed de rente in de VS vorige week terug stijgen naar een niveau van 1.5%. Zowel de reële rente als de inflatieverwachtingen gingen hierbij hoger. Donderdag herhaalde Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, nogmaals dat de centrale bank de financiële omstandigheden in de gaten houdt maar dat de economie nog lang niet volledig is hersteld van de Covid-19-pandemie en dat de Fed daarom haar steun nog een hele tijd zal aanhouden.

In tegenstelling tot einde februari, hielden globale aandelenmarkten ditmaal wel stand onder de stijgende rente. De MSCI Wereld Index ging er met +2.0% op vooruit in Euro. Technologie- en groeiwaarden sloten de week terug negatief af. Zo verloor de Amerikaanse technologie Index Nasdaq vorige week -2.0% in USD.

Wekelijkse macro-economische update
1 maart 2021

De verbetering in COVID cijfers kwam vorige week in Europa tot stilstand en in veel Europese landen is het aantal gevallen zelfs weer gestegen. Op de lange termijn is er echter goed nieuws: de bestaande vaccins blijken ook voldoende te werken tegen de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant en in de VS werd dit weekend ook het vaccin van Johnson & Johnson goedgekeurd. De toezichthouder in de EU zal dit vaccin naar verwachting op 11 maart goedkeuren hetgeen in Europa echt wel nodig lijkt gezien de significante achterstand in vaccinaties vergeleken bij de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Het lijkt er dus steeds meer op dat we vanaf april wereldwijd een echte verbetering gaan krijgen wanneer het weer warmer wordt en de uitrol van vaccins de meer kwetsbare groepen heeft beschermd. Bovendien is er ook een consensus dat na versoepelingen in het voorjaar en in de zomer waarschijnlijk geen nieuwe lock-down beperkingen meer hoeven te volgen in het najaar.

De wereld maakt zich stilaan op voor de “Great Gradual Reopening” en de lange termijnrente ging in de VS en in Europa vorige week terug stevig hoger. Op donderdag eiste de hogere (reële) zijn tol op de aandelenmarkten waarbij vooral aandelen van groeibedrijven klappen kregen. Wall Street ging in de verkoop en de golf sloeg ook over naar Europese en Aziatische aandelen waarbij vooral China het zwaar te verduren kreeg. In zijn opmerkingen over de toestand van de economie en de beleidsvooruitzichten herhaalde Fed-voorzitter Powell dat de Amerikaanse centrale bank geduldig zal blijven en hun accommoderende monetaire beleid niet voortijdig zal terugdraaien.
De MSCi Wereld All Country Index noteert nog altijd positief dit jaar maar verloor vorige week wel -3.4%.

Wekelijkse macro-economische update
22 februari 2021

Het aantal nieuwe COVID-19-gevallen blijft dalen in de VS en in Europa. Hoewel de druk toeneemt om lock-down maatregelen te versoepelen, wordt algemeen verwacht dat de meeste beperkingen van kracht blijven terwijl de vaccinatiecampagnes volop worden uitgevoerd. Recente cijfers uit het Verenigd Koninkrijk en Israël bevestigden nogmaals dat de vaccins in grote lijnen werken zoals ze horen te werken.

De grootste bewegingen vorige week waren te zien op de obligatiemarkten waar de lange termijnrente terug hoger ging. De 10-jarenrente op Duitse staatsobligaties steeg van -0.45% naar -0.33%. In de VS ging de 10-jarenrente zelfs tot voorbij 1.30%. Stijgende inflatieverwachtingen, groeiend economisch optimisme en de verwachting dat we de pandemie binnenkort achter ons kunnen laten, liggen aan de basis van deze stijging. Tegelijk zijn er volop speculaties over het moment waarop de Amerikaanse Federal Reserve zou kunnen beginnen met het afbouwen van haar aankoopprogramma en ook uiteindelijk de kortetermijnrente zou kunnen gaan verhogen. De notulen van de laatste vergadering van de centrale bank werden vorige week gepubliceerd. De Fed blijft hierin duidelijk aangeven dat ze heel geleidelijk zal tewerk gaan met het terugschroeven van de soepele maatregelen.

De stijgende rente deed wereldwijd de aandelen- en obligatiemarkten wat achteruit gaan. De MSCi Wereld All Countries aandelenindex verloor vorige week -0.4%, de Bloomberg Barclays Global Aggregate obligatieindex verloor zelfs -0.7% (Euro Hedged versie). Energiebedrijven hadden wel een goede week dankzij olieprijzen die verder stegen en zelfs korte tijd boven de 65 dollar per vat noteerden, het hoogste niveau sinds begin 2020.

Macro-economische visie
februari 2021

De maand januari kende toch enkele koersschommelingen maar onderliggend veranderde maand op maand nauwelijks iets. Nieuwe records werden gevestigd en tegelijk lijkt de vrees voor inflatie toch stilaan toe te nemen.

Wekelijkse macro-economische update
8 februari 2021

Aandelenmarkten gingen het nieuwe jaar veelbelovend van start en opnieuw sneuvelden her en der records. Naar het einde van de maand januari keerde het sentiment en uiteindelijk sloten de meeste aandelenbeurzen de maand licht negatief af. De MSCi Wereld Index verloor een kleine -0.3%. Deze kentering lijkt niet te zijn ingegeven door slechtere fundamentele vooruitzichten, maar is eerder een logische terugval na de sterke prestaties van de voorbije maanden. De Chinese beurs kende een spectaculaire start van het nieuwe jaar en de MSCi China Index ging er met maar liefst +8.1% op vooruit in januari.

Er wordt algemeen verwacht dat er de komende maanden aanzienlijke lockdowns en beperkingen zullen blijven bestaan, maar dat de COVID vaccins in het tweede kwartaal voor een versoepeling zullen zorgen én dat er tegen de herfst geen nieuwe lock-downs meer zullen moeten worden ingevoerd. Dit zou tot een sterk herstel moeten leiden waarbij economieën tegen 2022 weer op volle capaciteit zouden draaien. Het grootste risico blijft dat nieuwe virusmutaties of andere medische tegenslagen deze gunstige vooruitzichten helemaal onderuit halen. De VIX Index, de zogenaamde “angstbarometer” die een indicator is van onzekerheid en risico op de aandelenmarkten, blijft historisch gezien uitzonderlijk hoog ondanks de sterke beurzen.

In de VS heeft de nieuwe regering Biden een aanvullend stimuluspakket van 1.9 biljoen dollar voorgesteld. Dat bedrag zal tijdens de politieke onderhandelingen waarschijnlijk aanzienlijk worden verlaagd, maar nu de Democraten beide kamers van het Congres in handen hebben, wordt er toch een aanzienlijke fiscale stimulus verwacht. De Amerikaanse lange termijnrente steeg in januari van 0.9% naar 1.1%, mede ook omdat de eerste speculaties ontstaan dat de centrale bank haar obligatieaankopen zou kunnen gaan afbouwen later dit jaar of begin volgend jaar.

Wekelijkse macro-economische update
1 februari 2021

De ontwikkeling van COVID-19 blijft een uitdaging vormen. De meeste Europese landen en de VS zien verbeteringen maar ook tekenen dat versoepelingen van lock-downs vrij snel leiden tot een opflakkering van nieuwe infecties en ziekenhuis opnames. Frankrijk bijvoorbeeld kent momenteel terug een stijging waardoor bezorgdheid is ontstaan over een mogelijke derde lock-down. De moeilijke situatie met betrekking tot het virus schaadt de macro-economische dynamiek in zowel de VS als Europa, maar Europa lijkt het zwaarst getroffen. Positief is dat Moderna deze week heeft aangekondigd dat hun vaccin ook werkzaam is tegen de nieuwe varianten uit het VK en Zuid-Afrika.

Deze week heeft het IMF de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie sterk naar boven bijgesteld tot een groei van 5.1% in 2021. Het IMF houdt hierbij rekening met een heropening van de economie in de tweede jaarhelft en het fiscale stimuleringspakket dat voor Kerstmis werd goedgekeurd door het Amerikaanse Congres. Het IMF houdt echter nog geen rekening met het mogelijk nieuwe begrotingspakket dat de regering Biden heeft voorgesteld, wat de groeiprognoses nog naar boven zou kunnen bijstellen. Vooruitzichten voor de eurozone werden naar beneden bijgesteld terwijl de prognose voor China is gehandhaafd op een groei van 8.1% in 2021.

Ondanks de sterkere vooruitzichten voor de Amerikaanse economie in 2021, heeft de centrale bank tijdens haar vergadering vorige week nog eens bevestigd dat de stimuleringsmaatregelen onverminderd blijven gehandhaafd. Fed-voorzitter Powell verklaarde dat elke discussie over een exit strategie voorbarig is. Het lijkt er dus op dat de massale opkoopprogramma’s voor obligaties nog tot begin 2022 zullen voortduren.

Wereldwijde aandelenmarkten zijn in het midden van de week sterk teruggevallen. Wij denken niet dat dit te maken had met macro-economische berichtgeving of de Fed vergadering, maar eerder een technische correctie inhoudt na de sterke rally van de voorbije maanden.

Macro-economische visie
januari 2021

Financiële markten blijven het goed doen omdat investeerders rekenen op een normalisering van de economie eenmaal de grootschalige vaccincampagnes op kruissnelheid komen. Daarenboven wordt voor een lange periode op een lage rente gerekend, waardoor veel beleggers verder in richting risicovollere investeringen in aandelen en krediet worden gedreven.

Macro-economische visie
december 2020

De markten reageerden euforisch op de aankondiging van doeltreffende vaccins en wereldwijd gingen de beurzen door het dak met als uitschieter nieuwe records op verschillende Amerikaanse indices. Daarenboven vielen de Amerikaanse presidentsverkiezingen definitief in hun plooi.

Macro-economische visie
november 2020

Sinds vorige week ebben steeds meer onzekerheden op de beurs weg. De VIX-index, die vaak als de angstindicator wordt bestempeld, is zelfs sinds eind oktober van een niveau van 40 tot vooraan in de 20 teruggevallen. Verschillende beursindices zoals de Amerikaanse S&P 500, zetten nieuwe records neer. Ook voor de Europese beurzen zat er de voorbije weken een flinke winst in, maar van nieuwe records is er vooralsnog geen sprake.

Macro-economische visie
oktober 2020

In september nam de nervositeit op de markten toe met verhoogde koersbeweeglijkheid tot gevolg. Vooral de technologiewaarden maar ook financiële aandelen en de energiesector stonden (wederom) in de uitverkoop.

Macro-economische visie
september 2020

In augustus zagen we markten verder stijgen, met name in de VS en zette zelfs de S&P500-index een nieuw record neer. Begin september kantelde de markt echter en vooral technologiewaarden, die in augustus nauwelijks bij te houden waren, toonden een correctie.

Macro-economische visie
augustus 2020

De voorbije maand was het rustig op de financiële markten. De beurzen blijven het goed doen terwijl de ontspanning op de obligatiemarkten aanhoudt. De hoop op extra steunmaatregelen legt een bodem onder de markt terwijl de economie zich vooral in Europa herpakt.

Macro-economische visie
juli 2020

De beurzen kijken nog steeds omhoog. De massale stimulans van overheden en centrale banken blijft voor steun zorgen terwijl de economie uit een diep dal kruipt en de hoop op een coronavaccin toeneemt. De terugkeer van enkele COVID-19 broeihaarden zorgt weliswaar voor onzekerheid en verhoogde koersbeweeglijkheid maar lijkt het marktoptimisme niet te kunnen fnuiken.

Macro-economische visie
juni 2020

De beurzen zetten hun opmars met een sneltreinvaart voort. De Nasdaq-index bereikte zelfs al een nieuw absoluut record. De massale stimulans van overheden en centrale banken in combinatie met een optimisme dat de economie sneller uit het dal kan kruipen dan verwacht nu Covid-19 aan kracht inboet, blijft kopers op de been brengen. Er kunnen echter verschillende kanttekeningen worden gemaakt.

Macro-economische visie
mei 2020

De beurzen hebben sinds de dieptepunten van maart een sterke herstelbeweging ingezet vooral dankzij de massale interventie van centrale banken. De vraag of de aandelenmarkten niet te sterk op de feiten vooruit zijn gelopen, mag stilaan worden gesteld zeker gezien de talloze uitdagingen. Kortom, voorzichtigheid blijft geboden.

Macro-economische visie
april 2020

De markten zijn voorlopig in een rustiger vaarwater terechtgekomen. De opmars van het coronavirus lijkt te vertragen waardoor de week met stevige winsten is ingezet. Loopt men echter niet te hard van stapel? De situatie blijft op verschillende vlakken hoogst onzeker terwijl de economische impact, met als bewijs de enorme toename van de Amerikaanse werkloosheid, stilaan zichtbaar wordt.

Macro-economische visie
Update 31 maart 2020

De voorbije handelsdagen slaagden de markten erin zich te herpakken. Het enorme stimuluspakket van de Amerikaanse overheid heeft de markten kunnen stabiliseren ondanks de verdere uitbreiding van het coronavirus. De vraag is of dit voldoende zal zijn als schild voor het talloze slechte economische- en gezondheidsnieuws dat nog op ons afkomt…

Macro-economische visie
Update eind maart 2020

De voorbije handelsdagen werden gekenmerkt door enorme koersbewegingen. Midden vorige week liepen de verliezen nog hoog op, maar sinds verschillende centrale banken, met de Fed op kop, en heel wat overheden de grote kanonnen hebben bovengehaald, krijgen de kopers stilaan opnieuw de bovenhand….

Macro-economische visie
maart 2020

Begin januari was alles op de beurs nog koek en ei en werden records genoteerd. Nauwelijks twee maanden later zitten we in een berenmarkt waar zeer volatiele dagen de norm zijn geworden. De onzekerheid rond het uitdijende coronavirus en de inzinking van de oliemarkt zorgen voor paniek bij beleggers…

Macro-economische visie
januari 2020

Bij de start van het nieuwe jaar lijken beleggers maar één goed voornemen te hebben en dat is de recordjacht op de beurzen verder te zetten. Zelfs hoogoplopende geopolitieke spanningen slagen er niet in om de opmars een halt toe te roepen. Het optimisme is groot en daar zijn verschillende redenen voor.

Macro-economische visie
november 2019

De markten zijn sinds vorige maand duidelijk optimistischer gestemd nu een handelsakkoord tussen de VS en China terug in de maak lijkt, de Brexit-perikelen heel even van het toneel zijn verdwenen en de economische vooruitzichten lichtjes verbeterden. Op Wall Street is een recordjacht gaande en in Europa tikten de meeste indices de hoogste niveaus van de afgelopen jaren aan. De langetermijnrente steeg daarenboven opnieuw in de VS en zelfs in Europa.

Macro-economische visie
oktober 2019

De voorbije weken lieten de markten twee gezichten zien. Eerst leek er niets in de weg te kunnen staan van een verdere opmars, vooral omdat de markt zijn hoop had gesteld in snelle oplossing voor het handelsconflict tussen de VS en China. Recessievrees gooide uiteindelijk roet in het eten waardoor op enkele sessies tijd de meeste winsten werden geveegd.

Macro-economische visie Q4 2019

Wie dacht dat de financiële markten het rustig aan zouden doen tijdens de zomermaanden, was eraan voor de moeite. Zowel op de aandelen- als op de obligatiemarkten vielen enorme koersbewegingen te noteren. Naar het einde van augustus toe rechtte de markt echter haar rug en sindsdien keken de verschillende aandelenindices niet meer achteruit…

06/09/2019 VS: 10-jarige rente zakt als pudding ineen

Sinds begin augustus is de 10-jarige rente op Amerikaans overheidspapier fors teruggevallen. De terugval werd door verschillende elementen ingegeven.

27/08/2019 Verzwakking industriële activiteit weegt op het vertrouwen

In de VS zakt de graadmeter voor de industriële activiteit, de Manufacturing PMI index, voor het eerst sinds september 2009 door de grens van 50 terwijl de industriële activiteit in Duitsland al een hele tijd verzwakt. Een duidelijke indicatie dat de handelsspanningen wereldwijd niet zonder gevolgen zijn. Ondertussen is de vrees voor een wereldwijde recessie toegenomen waardoor het vertrouwen in de markt een knauw heeft gekregen.

22/08/2019 Welke opties liggen er bij de ECB op tafel?

In de eurozone zien de economische vooruitzichten er eerder zwak uit, zeker nu de economie van locomotief Duitsland het voorbije kwartaal (lichtjes) is gekrompen. Bovendien ondervinden de markten ook de gevolgen van de handelsoorlog en de nakende Brexit. Er wordt dan ook verwacht dat de Europese Centrale Bank (ECB) tijdens haar volgende vergadering in september zal uitpakken met extra steunmaatregelen, wil ze de economie niet verder laten wegzakken. Welke ingrepen heeft de ECB tot haar beschikking?

08/08/2019 Devaluatie yuan: niet zonder gevolgen

De handelsoorlog tussen de VS en China is een nieuwe ronde ingegaan waarbij beide protagonisten zich de voorbije dagen van hun kleinste kant lieten zien. De VS voerde onder meer nieuwe handelstarieven in terwijl de Chinezen voor het eerst hun munt in de strijd gooiden. Met de devaluatie van de yuan begeeft China zich echter op glad ijs want de impact ervan kan op verschillende vlakken worden gevoeld.

Macro-economische visie Q3 2019

In Q2 lieten de markten zich meedrijven op het wijzigende beleid van de centrale banken, de tweets van Amerikaans president Trump, het wel en wee van het Chinees-Amerikaanse handelsgeschil en de over het algemeen zwakkere macrocijfers.

05/07/2019 Goud blinkt weer

Sinds de Federal Reserve haar plannen uitsprak om de monetaire teugels opnieuw te laten vieren, is goud aan een remonte bezig. Die verhoogde interesse heeft de prijs van het edelmetaal naar het hoogste niveau in meer dan vijf jaar gebracht.

01/07/2019 Federal Reserve is er klaar voor

Alle ogen waren enkele dagen terug gericht op de Amerikaanse centrale bank. De markt rekende niet meteen op een renteverlaging maar wel op een teken dat de instelling klaar staat om haar monetaire politiek te versoepelen. Fed-voorzitter Jerôme Powell liet er uiteindelijk nauwelijks twijfel over bestaan.

11/06/2019 Nogmaals bevestigd: Europese rente laag voor langer

De Europese Centrale Bank heeft na haar laatste vergadering nog maar eens duidelijk gemaakt dat niet meteen op een beleidswijziging moet worden gerekend. De bank houdt zelfs extra stimuleringsmaatregelen achter de hand indien de inflatie verder ruim onder de 2% zou blijven. Europese bedrijfsobligaties blijven in deze omstandigheden interessant omdat de terugbetalingscapaciteit hoog ligt…

27/05/2019 Gezondheidssector: een opportuniteit

De gezondheidssector wordt vandaag te vaak gezien als een defensieve sector die meestal slechts komt bovendrijven wanneer het sentiment op de markten een duik maakt. De markt onderschat ons inziens evenwel het groeipotentieel en de grondige transformatie die de sector momenteel door technologische disruptie doormaakt. Daarenboven zijn aandelen in de gezondheidssector niet overdreven duur.

20/05/2019 Europese rente: laag voor langer

In Europa lijkt zich steeds meer een Japans scenario uit te tekenen met rentevoeten die zowel op korte als op lange kant gedurende een langer dan verwachte periode op een laag niveau zullen blijven. De verzwakking van de groei en het uitblijven van opwaartse inflatiedruk in de eurozone zorgen er immers voor dat de Europese Centrale Bank haar normaliseringsproces in de wachtkamer heeft geplaatst.

10/05/2019 Handelsakkoord hangt aan zijden draadje

De Amerikaanse president Donald Trump heeft met één gerichte tweet de Chinezen de wacht aangezegd. Vandaag, vrijdag 10 mei, komen er nieuwe heffingen aan. Het al maanden aangekondigde handelsakkoord tussen de VS en China komt hiermee sterk onder druk te staan. De markten houden niet van deze toenemende onzekerheid en reageren negatief.

03/05/2019 Resultatenseizoen: VS steekt Europa naar de kroon

De Amerikaanse beurzen zijn alweer enkele dagen op recordjacht. De aanhoudende publicatie van sterke kwartaalrapporten blijft de beurs ondersteunen en kopers op de been brengen. De Europese bedrijven tappen daarentegen vaak uit een ander vaatje en kunnen in veel gevallen niet aan de verwachtingen voldoen. De twee economische blokken zitten duidelijk niet op dezelfde golflengte.

Macro-economische visie Q2 -2019

Het eerste kwartaal van 2019 was één van de beste kwartalen op de aandelenmarkten van het afgelopen decennium. Gezien de enorme twijfel die eind 2018 bij beleggers leefde, hadden weinigen op een dergelijke heropleving durven hopen. De ommezwaai bij de Federal Reserve, de overtuiging dat het op handelsvlak tussen China en de VS goed komt….

03/04/2019 Inversie hoeft geen recessie te betekenen

Op de internationale markten is er de voorbije week heel wat te doen geweest over het inverteren van de rentecurve in de VS. Volgens bepaalde economen is dat een belangrijk recessiesignaal voor de Amerikaanse economie. Wordt er evenwel niet te hard van stapel gelopen? En is er wel een causaal verband tussen de twee?

25/03/2019 Europese aandelen: stilaan opportuniteit

De eurozone staat vandaag helemaal onderaan op het verlanglijstje bij veel beleggers. De economische groei vertraagt terwijl de onzekere politieke situatie velen naar de uitgang jaagt. Maar is de markt niet stilaan te negatief voor het Oude Continent? De gemiddelde waardering van Europese aandelen is alvast flink teruggevallen en we denken dat eenmaal de politieke hemel opklaart er zich kansen zullen aandienen.

Macro-economische visie Q1-2019

Voor veel beleggers is 2018 een jaar om snel te vergeten. Zowat alle activaklassen gingen erop achteruit met uitzondering van de weinig aantrekkelijke overheidsobligaties terwijl volatiliteit na jaren van afwezigheid opnieuw haar opwachting maakte. Vooral in de traditioneel vrij rustige maand december waren de koersbewegingen (en verliezen) heel prominent.

Macro-economische visie Q4-2018

Op de financiële markten is de relatieve rust van de zomermaanden definitief verdwenen. De Italiaanse politieke crisis laait weer op terwijl de stijging van de langetermijnrente in de VS de gemoederen verhit. Bij de start van het vierde kwartaal verloren de belangrijkste indices enkele procenten. Is de toon gezet voor de rest van het jaar of is het slechts de zoveelste tijdelijke dip? We houden alvast verschillende elementen goed in het oog om eventueel de komende weken en maanden onze strategie bij te schaven.

Macro-economische visie Q3-2018

Tijdens de zomermaanden is het traditioneel rustiger op de financiële markten. Maar gezien de talloze uitdagingen is dat helemaal niet zo zeker dat deze trend verder zal worden gezet de komende maanden. Vooral de handelsoorlog deed bij veel marktwaarnemers het angstzweet uitbreken eind juni. De EU en de Verenigde Staten hebben ondertussen een akkoord gesloten dat de spanningen tussen Brussel en Washington, op het vlak van handel, moeten verlichten. Tussen De VS en China zou de handelsoorlog nog verder kunnen escaleren.

Macro-economische visie Q2-2018

Het nieuwe jaar is met het nodige vuurwerk ingezet, zoveel is duidelijk. De markten werden opgeschrikt door zware koersdalingen, een stijging van de langetermijnrente en een plotse toename van de volatiliteit. Beleggers werden voor het eerst sinds lang weer met onzekerheid geconfronteerd. Maar de voorbije weken klaarde de hemel op de markten weer wat op, wat niet kan gezegd worden van de geopolitieke situatie of de dreigende handelsoorlog. Beleggers verleggen evenwel volop hun aandacht naar het resultatenseizoen en de eerste cijfers stemden alvast tot optimisme.

Macro-economische visie Q1-2018

Eerst en vooral wensen wij u een gelukkig, gezond en stabiel 2018!

In deze eerste nieuwsbrief van het jaar, geven wij onze visie op de financiële markten. De bedoeling van deze brief is dan ook om u als investeerder in onze fondsen nog beter te informeren over de ontwikkelingen in de markten en beurzen.

Wij bieden immers toegang tot diverse activaklassen en markten via onze beleggingsoplossingen in UCITS fondsen. We bieden daarnaast discretionair vermogensbeheer aan via onze fondsen.