VS: 10-jarige rente zakt als pudding ineen

Sinds begin augustus is de 10-jarige rente op Amerikaans overheidspapier fors teruggevallen. De terugval werd door verschillende elementen ingegeven.

Laagste niveau in 3 jaar
De hele maand augustus stortten marktparticipanten zich op langlopend Amerikaans staatspapier waardoor de rentevoeten een stevige duik namen. Zo viel de 10-jarige rente vorige maand terug van 2,05% tot 1,5%: een zelden geziene beweging op zo’n korte tijd. Op een gegeven moment zakte de rente zelfs terug tot 1,44%, het laagste niveau sinds midden 2016.

Er kunnen verschillende redenen voor deze daling worden aangeduid. Vooreerst zijn er natuurlijk de overduidelijke tekenen dat de economische groei aan het vertragen is en de Federal Reserve met extra renteverlagingen op de proppen zal komen (en misschien zelfs opnieuw QE zal opstarten). Ook van inflatiedruk is er geen sprake. Daarnaast is er de onzekerheid door het niet aflatende handelsconflict en enkele andere geopolitieke spanningen die beleggers naar de zekerheid van Amerikaans staatspapier heeft gedreven. Treasuries blijven immers een traditioneel veilige haven, naast de Japanse yen en goud.

Technische redenen
Er zijn ook enkele meer technische oorzaken. Naarmate de rente begon weg te schuiven, nam de schrik bij institutionelen toe dat ze binnen afzienbare tijd geconfronteerd zouden worden met een extreem lage rente of zelfs een negatieve. Gezien de alomtegenwoordige negatieve rente op langlopend Europees staatspapier is dat niet eens vergezocht. Voor hen zou het in een dergelijke omgeving moeilijk worden om aan hun langlopende verplichtingen te voldoen.

In recordtempo kochten institutionelen dus staatspapier op om extra duratie toe te voegen als hegde tegen een mogelijk in de toekomst nog lagere rente. Uiteindelijk versterkt dit de trend nog.

Kan de rente nog lager?
Zeker. Hoewel een herstelbeweging niet uit te sluiten valt, zeker als de onzekerheid wat wegebt of er een oplossing in het handelsconflict zou worden gevonden, blijft de tendens neerwaarts gericht. Te veel marktparticipanten blijven immers op zoek naar rendement en de VS in de westerse wereld zowat de enigste plaats is waar er effectief nog iets te rapen valt. De vraag zal dus niet meteen terugvallen.