Federal Reserve is er klaar voor

Alle ogen waren enkele dagen terug gericht op de Amerikaanse centrale bank. De markt rekende niet meteen op een renteverlaging maar wel op een teken dat de instelling klaar staat om haar monetaire politiek te versoepelen. Fed-voorzitter Jerôme Powell liet er uiteindelijk nauwelijks twijfel over bestaan.

Duidelijk teken
De omgevingsfactoren voor de Amerikaanse economie zien er minder gunstig, onder meer door toedoen van de aanhoudende handelsspanningen, terwijl de inflatievooruitzichten verder wegzakken. Hierdoor ziet de Federal Reserve zich genoodzaakt het geweer van schouder te veranderen. Fed-voorzitter Jerôme Powell heeft er dan ook geen doekjes omgewonden: eind juli, na de volgende Fed-vergadering, komt er zo goed als zeker een renteverlaging van 25 basispunten.

Dat is een enorme ommezwaai want het is van eind 2008 geleden, toen de financiële crisis hard had toegeslagen, dat de leidende rentevoet werd verlaagd. Tussen eind 2008 en december 2015 bleef de rente trouwens onveranderd op haar bodemtarief (officieel tussen 0 en 0,25%). Eind 2015 kwam de kentering en sindsdien verhoogde de Fed gezien de stelselmatige verbetering van de fundamenten van de economie de rente 8 keer.

Beleggingsimpact
Maar de nochtans behoedzaam communicerende Fed laat er nu geen twijfel meer over bestaan dat de bladzijde definitief is omgedraaid. De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zien er minder goed uit en de instelling wil geen risico nemen en de kans op een recessie beperken. De meeste analisten verwachten nu dit jaar 3 renteverlagingen (juli, september en december). Naar onze mening is juli zo goed als 100% zeker, de 2 andere verlagingen zijn waarschijnlijk maar hangen af van de macro-economische data en nieuws rond de handelsoorlog.

De extra rentevergoeding die op vastrentend papier in USD kan worden verkregen, de zogenaamde carry, is afgenomen waardoor extra voorzichtigheid rond long-posities in USD op zijn plaats is. De aandelen- en kredietmarkten zouden dankzij het vooruitzicht op een aanhoudende monetaire versoepeling ondersteund moeten blijven.