Gezondheidszorg: een opportuniteit

De gezondheidssector wordt vandaag te vaak gezien als een defensieve sector die meestal slechts komt bovendrijven wanneer het sentiment op de markten een duik maakt. De markt onderschat ons inziens evenwel het groeipotentieel en de grondige transformatie die de sector momenteel door technologische disruptie doormaakt. Daarenboven zijn aandelen in de gezondheidssector niet overdreven duur.

Sectorrotatie
De maand april was symptomatisch voor de manier waarop de markt vandaag tegen healthcare aankijkt. Beleggers stortten zich ten volle op cyclische waarden uit schrik een verder herstel, dat sinds begin dit jaar aan de gang is, (nog meer) te missen. De defensieve sectoren, waaronder de gezondheidssector, werden opnieuw verlaten nadat ze eind 2018 ten tijde van de zware marktinzinking werden opgepikt. Deze sectorrotatie zien we telkens wanneer de markten in ‘risk on’-modus gaan.
Nu het einde van de jarenlange groeicyclus stilaan ten einde loopt, kiezen we eerder voor het tegenovergestelde en hebben we de neiging om iets meer in de richting van defensieve sectoren zoals gezondheidszorg te roteren. We overwegen dan ook gezondheidszorg.

Groeivooruitzichten
Hoewel de gezondheidssector zeker defensieve kwaliteiten heeft, gaat de markt vandaag soms te vaak voorbij aan zijn gewijzigd profiel van seculaire groeier voor de lange termijn. De gezondheidssector zal immers dankzij verschillende gunstige structurele trends sterker groeien dan de economie waardoor de bedrijfswinsten sneller kunnen toenemen dan het algemeen gemiddelde.

Enerzijds veroudert de wereldbevolking snel waardoor er meer beroep op gezondheidszorg zal worden gedaan. Vooral in het rijke westen zal de vergrijzing snel toeslaan. Anderzijds zorgen de enorme technologische vernieuwingen voor continue innovatie en transformatie. Uiteindelijk zal dit ervoor zorgen dat een betere gezondheidszorg voor meer mensen toegankelijker en betaalbaarder wordt en aandelen binnen deze sector de wind in de zeilen zullen hebben.

Vandaag noteert de gezondheidssector bovendien net iets minder duur dan de markt hetgeen de voorbije 25 jaar slechts sporadisch gebeurde. Dat houdt in dat de markt het groeipotentieel van de sector tegenover die van de markt momenteel licht onderschat hetgeen ons inziens ook een goeie reden is om deze sector momenteel binnen portefeuilles te overwegen.

Bron: Bloomberg (24/05/2019)