Goud blinkt weer

Sinds de Federal Reserve haar plannen uitsprak om de monetaire teugels opnieuw te laten vieren, is goud aan een remonte bezig. Die verhoogde interesse heeft de prijs van het edelmetaal naar het hoogste niveau in meer dan vijf jaar gebracht.

Federal Reserve helpt een handje
Al verschillende jaren trappelt de goudprijs ter plaatse en beweegt ze zich in een nauwe bandbreedte tussen 1200 tot 1350 USD per ons. Veel beleggers lieten bij gebrek aan dynamisme (en de aanwezigheid van aantrekkelijkere alternatieven) het edelmetaal dan ook links liggen. De recente koerswijziging van de Amerikaanse centrale bank heeft echter voor een ommezwaai gezorgd en de interesse weer doen toenemen. Het feit dat ook de Europese Centrale Bank verder gaat versoepelen, deed er nog een schepje bovenop. In de tweede helft van de maand juni, doorbrak goud de grens van 1400 USD per ons.

Ondersteunende factoren
Voor dit jaar staan er in de VS enkele renteverlagingen in de steigers en de eerste monetaire versoepeling wordt later deze maand al verwacht. Dit gegeven zal ten eerste de aantrekkelijkheid van de dollar doen afnemen waardoor de Amerikaanse munt tegenover de belangrijkste munten terrein heeft verloren. En een zwakkere dollar is goed voor goud omdat het edelmetaal in USD wordt genoteerd en het voor buitenlandse beleggers aldus goedkoper wordt.

Ten tweede zullen de ingrepen van de centrale bank het rendement op vastrentende beleggingen in USD gestaag doen afnemen. Hierdoor neemt het verschil in rendement tussen een dergelijke belegging en goud, dat geen rente oplevert, af. Het verlies aan rente-inkomsten door in goud te beleggen neemt met andere woorden af en de drempel wordt lager. Ten derde zou een gestaag wegzakkende rente de economische groei en de inflatie moeten aanwakkeren. En hoe groter de geldontwaarding hoe meer naar goud wordt gekeken om zich tegen een oplopende inflatie in te dekken. En ten slotte blijft goud voor velen een veilige haven. Gezien de huidige geopolitieke onzekerheid en het ongeleid projectiel Trump kiezen steeds meer investeerders er vandaag voor om een stukje in goud te beleggen.