Onze Aanpak

De aanpak van ShelteR is systematisch, rigoureus en transparant met een bijzondere nadruk op stabiliteit en menselijk kapitaal. Stabiliteit loont en is historisch een succesvolle beleggingsfilosofie gebleken. Waar de meeste beheerders en beleggingsadviseurs zich blindstaren op het voorspellen van rendementen, richten we ons bij ShelteR op het beperken van risico’s.

ShelteR biedt een verscheidenheid aan actief beheerde beleggingsoplossingen aan die belegging in verschillende activaklassen waarbij de nadruk gelegd wordt op het beperking van risico’s. De beperking van risico’s heeft als doel stabielere portefeuilles te bekomen met verbeterde rendementen en risicokenmerken.

Waarom is stabiliteit belangrijk?

Onzekerheid is een risico dat beleggers graag willen vermijden. Investeringen die stabiele rendementen genereren worden vaak over het hoofd gezien ten gunste van beleggingen met potentiële hogere winsten. Dit kan helaas resulteren in onstabielere rendementen aangezien de financiële markten continu in beweging zijn.

Het toevoegen van stabiliteit aan een portefeuille kan daarom helpen om verliezen te beperken en stabielere rendementen te bekomen.

Stabiliteit kan u helpen meer te winnen door minder te verliezen

Succesvol beleggen gaat niet alleen over het nemen van de juiste investeringsbeslissingen, maar gaat ook over het vermijden van de verkeerde. Het vermijden van verliezen is een essentieël onderdeel van beleggen aangezien grote winsten vaak gemakkelijk door kleine verliezen teniet gedaan kunnen worden. Exponentiële winsten zullen nodig zijn om van dergelijke verliezen te herstellen. De onderstaande grafiek illustreert deze wiskundige relatie.

Stabiliteit toevoegen aan een portefeuille kan helpen om risico’s te beperken en zware verliezen te vermijden.

Bron: Rego Partners

Stabiliteit kan alpha toevoegen aan een portefeuille

Empirisch bewijs van het lage-volatiliteitseffect suggereert dat activa met een lagere volatiliteit op een risico-gecorrigeerde basis vaak beter zouden presteren dan activa met een hogere volatiliteit. Stabiliteit kan met andere woorden een potentieel positief effect hebben op een portefeuille. Neerwaartse risico’s beperken kan in belangrijke mate bijdragen aan positieve alpha.

De grafiek hieronder schetst een empirische illustratie van de positieve effecten van stabiliteit op een portefeuille. De groene lijn toont de track record van een bestaande risico-efficiënte en duurzame portefeuille met een lagere volatiliteit, terwijl de blauwe lijn de track record van een benchmark met een hogere volatiliteit toont.

Dit voorbeeld toont aan dat in een dalende markt de portefeuille met lage volatiliteit slechts 12% daalde ten opzichte van de portefeuille met hoge volatiliteit, die met 31% daalde. De opwaartse trend nadien toont dat de portefeuille met hoge volatiliteit met 25% steeg terwijl de portefeuille met lage volatiliteit slechts 18% steeg.

Hoewel de portefeuille met hoge volatiliteit met een hoger absoluut percentage steeg, presteerde de portefeuille met lage volatiliteit beter op het einde van de hele periode.
Dit is te danken aan het feit dat positieve rendementen nodig ter compensatie van verliezen onevenredig groeien. Daarom vertoont de portefeuille met lage volatiliteit meer stabiliteit.

Stabiliteit kan alpha toevoegen aan een portefeuille en de vermindering van neerwaartse risico’s is een belangrijke factor voor deze toegevoegde waarde.

Source: Rego Partners